A fiatalok is erősödésre és összetartó lelki közösségre vágynak

Tabon kívül további huszonkét Koppány-völgyi település pasztorálását látja el Arató János Lóránd evangélikus lelkész, aki az elmúlt évekhez hasonlóan virágvasárnap estéjétől nagyszombat estéjéig közösségi alkalmakon eleveníti fel a húsvéti ünnepkör eseményeit, s mivel az idei esztendő az evangélikus egyházban – a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan – az Úrvacsora Éve, szeretne előadásokat tartani az úrvacsora szentségéről.

 

A fiatal lelkipásztor beleszületett a hitbe, családjában több lelkész is szolgál. Mintegy két évtizede az Arad melletti Fazekasvarsándon tanult meg gitározni, s azóta keveset pihen a hangszere; főleg, hogy másokat is tanít zenélni. Gitárkísérettel felcsendülő dalainak valamennyi korosztály örül, ám a fiatalok könnyebben megérinthetők a modern dallamvilággal, mint a hagyományos egyházi énekekkel.

– Hogy látja, még mindig jel tud lenni-maradni egy lelkipásztor, mint 60-80 évvel ezelőtt, amikor a település elöljárói közé tartozott?

– A 21. század nehézségeihez hozzátartozik a lelkészi és papi identitás megtalálása. Az egyik fő nehézséget a népegyházi keretekből és struktúrából való kilépés idézi elő, hiszen tudomásul kell venni, hogy ma már alig beszélhetünk népegyházról. De akkor hogyan találjuk meg helyünket szolgálati területünkön? Úgy gondolom, hogy bár a közöny tengerében olykor elhomályosul a lelkipásztor képe, mégis jel tud maradni, és jel kell, hogy maradjon. Olyan jel, amely az Isten mindenkori végtelen szeretetére mutat rá. Jel, amely Istenhez vezet. Jel, amely Isten Igéje által és Isten Igéjével vigasztal, útmutatást ad. Olykor sokan – még a településvezetők is –, elfelejtik, hogy a lelkipásztor nemcsak régen tartozott a település elöljárói közé, a polgármesterrel, tanítóval és orvossal együtt, hanem ez ma is így van. És ezt nem valamilyen hierarchikus egyenlet alapján állítom, hanem az Isten szolgája mindig is kiemelt szerepet töltött be, amely minden ember részéről kiemelt tisztelettel járt együtt. Itt fontos megjegyeznem, hogy ez visszafelé is igaz: egy igazi lelkipásztor tisztelettel fordul az emberek felé.

– Bár a gyónás a katolikus vallás fontos eleme, de egyik beszélgetésünk során azt mondta: szívesen „meggyóntatná” egyénileg is evangélikus híveit…

– Az evangélikus egyházban kétféle gyónási gyakorlattal találkozhatunk. Az egyik a közös, vagy közösségi gyónás, amely istentiszteleten történik közösen mondott gyónási imádságban, illetve a gyónási liturgiában, melynek részei a bűnvallás-bűnbánat és a feloldozás. A másik az egyéni gyónás, amely a katolikus gyónási vagy gyóntatási gyakorlathoz képest sokkal kisebb mértékben történik nálunk, bár lehetőség bármikor van rá. Fontosnak tartom a gyónást, hiszen a gyónás alkalmával az ember megvallja bűneit, azaz kimondja azt, ami terheli őt. Ez már önmagában is nagy dolog, és nagy megkönnyebbülést ad a lélek számára. Ennél nagyobb dolog az, amikor a kimondott nyomasztó terhek, bűnök után hittel fogadom Istentől a feloldozást, a bűnök bocsánatát.

– Minden bizonnyal gondok is aggasztják a lelkipásztort, netán felszínre tör a burnout-szindróma. Hogy védekezik a kiégés ellen? A lelkipásztort ki pasztorálja?

– Rendkívül fontos és érzékeny témát említ. Valóban sok gonddal kell megvívni a lelkészi szolgálat mindennapjaiban. Olyanokkal, amelyekre sokan talán nem is gondolnának. A harmadik évezredben különösen felhalmozódtak a lelkésztől elvárt teendők. Ez rendkívüli koncentrációt igényel, és szinte minden időt felemészt, hiszen a pasztorális, az igazán lelkészi feladatok mellett menedzselni is kell az egyházközséget, pályázatíróként és pályázatlebonyolítóként is helyt kell állni, mivel gyülekezeteink anyagi helyzete miatt nagy segítséget jelent minden egyes programra, akár épületfelújításra kiírt pályázat. A másik nehézséget az a fajta lelki teher okozza, amely a lelkészi szolgálat útján mind jobban felgyülemlik, s amelyet nem lehet folyamatosan magunkkal cipelni. Ha így teszünk, akkor hamar kiégünk. Ennek a problémának a megoldása a lelkipásztor pásztorolása. Ez történhet szoros baráti kapcsolatokon keresztül, amely az én esetemben a teológián kialakult barátságok által történik. Továbbá a tavalyi évben az evangélikus egyházban bevezetésre került a LÉM, azaz a Lelkészi Életpálya Modell, amelynek egyik alappillére a támogató rendszer, amely a kiégést és pályaelhagyást megelőző támogatást kíván nyújtani minden lelkész számára. Röviden megfogalmazva az egészséges és jó, azaz minőségi lelkészi szolgálathoz szinte elengedhetetlen, hogy a lelkésznek legyen lelki vezetője. Nekem is van.

– Élete párja is lelkipásztor. Ő miben erősíti?

– Feleségem 2015-ben lett lelkész – egy évvel később, mint én. Ő elsősorban a hitoktatásban és gyermekmunkában vállal fő szerepet, de minden más területen is „háttérmunkával” segíti szolgálatomat. Jelenleg szülési szabadságát tölti.

– A hívek belső, lelki építkezése mellett rekonstrukciók is folynak területén, hiszen a magyar kormány fontosnak tekinti az egyházi épületek felújítását, újak létrehozását…

– A magyar kormány által kiírt pályázatok nagy segítséget és előremozdulást jelentettek egyházközségünk számára is. 2014-ben, amikor az egyházközség lelkésze lettem, éppen egy ötvenmilliós pályázat lebonyolítása közepette találtam magam. Így sikerült öt templomot felújítani. Később ugyancsak pályázati forrásból sikerült befejezni a bábonymegyeri gyülekezeti ház építését, amelyet a gyülekezet önerőből kezdett építeni. Jelenleg a Magyar Falu Program keretén belül a somogydöröcskei parókiát újítjuk fel, amelynek felszentelése reményeink szerint pünkösdhétfőn lesz.

– Hogyan szólíthatók meg a fiatalok?

– Templomainkban általában valamennyi korosztály megjelenik. A digitális világ ugyan átformálta a fiatalok igényeit, amelyek nem mindig pozitív hatásúak, viszont megtalálható a közös nyelv, a közös hang. Az a tapasztalatom, hogy bár nagymértékben és léptékben megváltozott a világ az elmúlt néhány évtizedben, az ifjaknak mégis van igényük a lelki erősödésre és az összetartó lelki közösségre. Főleg Tabon sok a fiatal. Jelenleg több mint ötven diák részesül evangélikus hitoktatásban.  

– Mennyire kritikusak az idősebbek?

– Semmivel sem kritikusabbak a fiataloknál. Amit viszont fontos mindig figyelembe venni, hogy az idősebbek ragaszkodnak a hagyományokhoz, míg a fiatalok sok esetben igénylik az újításokat, az újszerű, korszerű dolgokat. A kettő figyelembe vétele és egyensúlyban tartása egy közösségen belül pozitív előrelépést jelent.

– Az ökumené híve. Többször voltam tanúja, hogy a testvéregyházak képviselőivel közösen szolgál. Akár a Dr. Takács Imre Szociális Otthon kápolnájában is, amely Tab negyedik „temploma” lett, ahogy többen fogalmaztak a Soltész Miklós részvételével megrendezett szentelésen, ahol az államtitkártól csodás érméket kaptak a műsorral készülő, sérült ellátottak. Azóta e kápolnát láthatóan „belakták”, és az ellátottakon kívül a város hívei is rendszeresen betérnek ide.

– Én magam is a város negyedik templomaként tekintek erre a kápolnára, melynek 2013-as szentelésén még elődömmel, Szigethy Szilárddal vehettem részt. Örülök az otthonban végezendő lelkipásztori munkának is, azzal a különbséggel, amely a csodája és szépsége is egyben ennek a negyedik templomnak, hogy nem csak én végzek itt szolgálatot, hanem a katolikus plébánossal és a református lelkipásztorral karöltve, felváltva vagy közösen szolgálunk. Kimondhatatlan öröm számomra az az összefogás és közös szolgálat, amelyet megélhettem és mai napig megélhetek tabi szolgatársaimmal együtt. Sándor Zoltán és felesége Sándor Zsuzsa Noémi református lelkipásztorok, valamint Sifter Gergely helyettes esperes-plébános erősíti az említett ökumenikus lelkészi kart Tabon és környékén. Bízom benne, hogy közösen nagyobb lendülettel, nagyobb erővel tudunk szolgálni, és együttmunkálkodásunk talán követendő példaként is szolgálhat sokak számára.

Lőrincz Sándor
Fotók forrása: Egyházközségi és családi archívum

 

 

2020-03-27

 

Vissza a lap tetejére ⇧

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks