Az irgalom és az igazság fényében

Az irgalom felemel, gyógyít, utánunk jön, elénk siet. Ha befogadjuk az irgalmas Atyát, mi is az irgalom edényei lehetünk; különösen azok előtt, akiket szégyellünk, megvetünk. Leginkább a kiszolgáltatottak, a szenvedők, a peremre jutottak éhezik és szomjazzák az irgalmat, s Jézus azt szeretné, ha követői egyre közelebb kerülnének az irgalomhoz és a szenvedőkhöz.

 

A dicsőítés után elsőként a házigazda, Varga László megyéspüspök tanítása ébresztgette lelkiismeretünket a Bizalom az irgalmas Istenben címmel április 7-én Kaposváron rendezett, IX. Országos Irgalmasság Konferencián. A kaposvári főpásztor – aki püspöki jelmondatául tavaly egyetlen szót választott: Irgalom – A megroppant nádat nem töri el című előadásában osztotta meg az irgalmasság köré font gondolatait a székesegyházban. Három bibliai történetet kiemelve mutatott rá, miként nyeri vissza méltóságát, s kap küldetést a szamariai asszony, milyen örömmel fogadja be az apa tékozló fiát, s Jézus hogy adja tudtára a megkövezésnek kitett asszonynak: „Menj és többé ne vétkezzél!”

A megyéspüspök előadása során többször nyomatékosította: a bűnös nem azonos a bűnnel. Jóllehet, mindannyian könnyen fogalmazunk meg ítéleteket. Isten végtelen irgalma által pedig megváltozik az életünk. Ha nem lenne velünk irgalmas, már régen eltörölt volna bennünket a föld színéről, és fiát sem ezért küldte közénk.

– Igazság nélkül az irgalom szétfolyós, érzelgős szeretetgombolyag, irgalom nélkül az igazság pokol. Jézus egyszerre élte meg az irgalmat és az igazságot akkor is, amikor a farizeusok eldobták köveiket és eloldalogtak. E kettő együtt emelte föl és gyógyította a nőt – mondta a főpásztor. – Ha megértjük Isten irgalmasságát életünk felett, ha befogadjuk, hiszünk benne, akkor egyszerre fogjuk élni az irgalmat és az igazságot. Álmom, hogy az irgalom átjárja és betölti az egyházat, s eljut minden emberhez. Az álom mi vagyunk; saját magunkat kell szeretetáldozattá adni, különben csak papolunk, szövegelünk. Meg kell engedni Istennek, hogy átváltoztasson bennünket, hogy a harag edényéből az irgalom edényévé formáljon valamennyiünket.

Az előadást követően ünnepi szentmise vette kezdetét, amelyen már a püspöki tanítást is hallgató Soltész Miklós államtitkár és felesége mellett megjelent Mátrai Márta, a parlament háznagya, Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, Szita Károly, Kaposvár polgármestere, valamint számos intézmény és rendvédelmi szerv vezetője, képviselője. A misén a Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgató vezette CapPuccini kórus és Bogáthy Gábor trombitaművész működött közre. A főcelebráns Beer Miklós váci megyéspüspök volt, aki segédpüspökével, Varga Lajossal érkezett, s mindenekelőtt megköszönte László püspök bizalmát, mert – mint megjegyezte –, bizalmat ajándékozni is irgalom. Felelevenítette Szent Fausztina és Szent II. János Pál pápa alakját, aki örökségül hagyta ránk a húsvét utáni első vasárnapot, az irgalmasság vasárnapját. Utalt arra is: minden bizonnyal a nyíregyházi papi otthon lakója, Katona István püspök atya is lélekben a mintegy nyolcszáz fős hallgatósággal ünnepel – köztük lengyel papokkal –, hiszen kilenc esztendeje ő szervezte az Irgalmasság Konferenciát.

Szentbeszédében azon töprengett, milyen szavakkal lehetne helyettesíteni, még közelebb hozni az irgalom definícióját. Aztán sorolta: új esélyt adni a reménytelenségben, bizalmat előlegezni, felemelni, talpra állítani…

– Tulajdonképpen az emberségünkről van szó, amely képes felemelni, képes észrevenni a fájdalmat, képes bizalmat előlegezni, mert így válhatunk emberré, s Jézus Krisztus személyén keresztül megértjük az isteni titkot – emelte ki. – A Szentírásban olvassuk: Jézus ott van az emberek között; észreveszi a fájdalmukat, megesik rajtuk a szíve. Leprást és vak koldust gyógyít, részvéttel van az özvegyasszony iránt.

Együttérző, sorsvállaló szeretet az övé, amelyet érdemes ellesni tőle – tanácsolta homíliájában. Ha elhisszük, hogy Isten maga az irgalom, s hogy a megroppant nádat nem töri el, a pislákoló lángot nem fújja el, akkor mi is esélyt kapunk arra, hogy csökkentsük az emberi elesettséget, a fájdalmat, hiszen bennünk és általunk akar könnyeket letörölni, reményvesztetteknek reményt adni. Higgyünk Isten irgalmas szeretetében, s akkor szebb lehet a világ – buzdította a résztvevőket Beer püspök. 

Délután a Szent Fausztina Irgalmasság Házát mutatták be. Varga püspök atya egyebek mellett azt nyomatékosította, hogy mindez nem egy konkrét épület, hanem egy szolgálat, melynek négy pilléréről Hágen Ilona Edit koordinátor beszélt. Ez a tevékenység a krízishelyzetben lévőkre, az „Eloldozva” szabadító szolgálatra, a családok és a fiatalok körét érintő prevencióra, valamint az Imádság Házára irányulnak. Udvardy Márton állandó diakónus, az „Eloldozva” szolgálat koordinátora a hagyományos közbenjáró imával hasonlította össze a szabadító szolgálatot, amely „tisztasági festés” helyett „teljes felújítást” jelenthet, és nem gyóntatás, nem is ördögűzés. Balogh Mónika az Imádság Háza koordinátora többek között az ima jelentőségét emelte ki.

Ezt követően több szekcióban folyt a munka. László püspök és Csiszér László a szentségimádásról és a dicsőítésben rejlő erőről tanítottak, Fekete Csaba állandó diakónus Eloldozva – Szabadság Krisztusban címmel szólt az irányító és a háttérimádkozó összehangolt munkájára épülő szabadító imáról, mint a hívő ember szolgálatáról, hiszen Jézus is kérte, sőt utasította a tanítványokat a szabadító imára, amelynek kettős a célja: szabaddá tenni és rábízva Krisztusa, gyógyítani az imakérőt. Feketéné Szabó Márta az egyházmegyei Karitász igazgatója a hajléktalanok ellátásáról beszélt. Másutt a börtönpasztoráció, illetve a gyászfeldolgozás s a sérült társainkkal vállalt életközösség volt a téma. Radnai István és felesége, Márta – Nyéky Kálmán családreferens plébánossal – a tartós házasságot és a családi prevenciót vette nagyító alá. A polgári és a szentségi házasságok arányáról, az emelkedő tendenciáról éppúgy szót ejtettek, mint a mintakövetésről, de a mobiltelefon, számítógép okozta, gépies, elszemélytelenedő viszonyok is szóba kerültek. A lelkiségi mozgalmak, plébániai táborok, házas hétvégék, családakadémiák jótékony szerepét is kiemelték az előadók, akik néhány praktikus tanáccsal búcsúztak hallgatóságuktól: az ítélkezés helyett a szemlélődés a követendő az erőszakmentes kommunikációban. Elnyomás helyett célravezetőbb az érzések kimondása, a meghallgatás, a struktúrák építése helyett pedig praktikusabb megfogalmazni a családtagoknak az igényeinket, vágyainkat, motivációinkat – e téren tapasztalható egyébként a legtöbb konfrontáció –, követelés helyett pedig a kérés tűnik a legcélravezetőbb stratégiának.

A délután további programjait a Horváth Zoltán által megzenésített irgalmasság rózsafüzér énekelve imádkozása alapozta meg. Akadt, ki az Oltáriszentség elé telepedve, taizéi dallamokkal szárnyalva gyógyult-töltekezett, de a résztvevők többsége az irgalmasság útját járta a sétálóutcán. Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit jelképező kapukhoz vonult a tömeg; egy-egy állomásnál a nagykanizsai, a siófoki antióchiás fiatalok, a kaposvári Nagyboldogasszony Katolikus Iskolaközpont, a nagyatádi, illetve a Szent Kereszt-plébánia ifjúsági csoportjának egy-egy tagja tett tanúságot, valamint az egyházmegye kispapjai is közreműködtek.

A konferencia a Szivárvány Kultúrpalotában Csiszér László dicsőítő koncertjével zárult, ahol sokakat tovább érintgetett a kegyelem. Az is kiviláglott: az irgalmasság életprogram kell, legyen. Csillag Gusztáv, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kaposvári csoportjának elnöke az irgalmasságot isteni értéknek tartja. Mint megjegyezte: „Egy szelete a Mindenhatónak. Az irgalmasság cselekedeteivel nem mindannyian élnek, s mivel isteni tulajdonság, így csak megközelíteni tudjuk. A mai, szétesett világban ezért szükséges fókuszba helyezni, s talán ezáltal nemcsak beszélünk róla, hanem átéljük és gyakoroljuk is.”

Lőrincz Sándor
Fotó: Kling Márk

 

 

 

 

2018-04-13

Vissza a lap tetejére ⇧

Támogatóink

 

 

 

1%

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks