Európa alapja nem a beton, hanem a hit

Egykori KÉSZ-elnököt is elismertek a Somogyi Megyenapon

Somogy legrangosabb kitüntetését, a „Pro Comitatu Somogy” kitüntető díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt vehetett át Gara István nagyatádi gyógyszerész, aki nyolc éven át volt elnöke a KÉSZ helyi szervezetének.

 

A megyenapon a közgyűlés minden évben vízkeresztkor ismeri el kiválóságait, idén – többek között – pedagógust, népművelőt, orvost, lelkészt, borászt, közigazgatásban dolgozót, hagyományőrző ipartestületet, és egy 270 főt foglalkoztató kft.-t is.

„Legyünk gazdagok a bölcsességben és bölcsek a jóban!” Ünnepi beszédében buzdított így Simicskó István honvédelmi miniszter, a KDNP alelnöke. A jeles esemény díszvendége – kinek minden mondata tanúságtétel volt –, Szent Kamillt idézve kiváló receptet adott: jót gondolni, jót szólni, jót cselekedni.

Somogyban hagyomány, hogy január 6-án ünnepi közgyűlésen ismerik el azokat a személyeket, akik az elmúlt évtizedekben kiemelkedő tevékenységükkel, életművükkel szolgálják a megyét. S hogy miért éppen vízkereszthez kötődik a Somogyi Megyenap? Nos, azért, mert II. Ulászló király 1498. január 6-án – immár 520 esztendeje –, a vármegyék közül elsőként, ezen a napon adott címer- és pecséthasználati jogot Somogynak. A rendszerváltás óta rangos rendezvénysor fonódik e nap köré. Az idén előadás hangzott el a címeradományozás körülményeiről a kaposvári megyeházán, Négy évszak Somogyországban címmel fotókiállítás nyílt a Kormányhivatal Galériában, átadták az Érték-díjakat, és a megye vezetői arról is döntöttek, kik kapják az Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címeket.

A Marcaliban tartott ünnepi közgyűlésen a honvédelmi miniszter teológusokat is felülmúló tűzzel beszélt többek között arról, hogy az ember – nem elfeledhetően – spirituális lény, kinek sajátja kell, legyen a lelki igényesség, mert enélkül nem születhetnek nemes cselekedetek. Kiemelte a hazaszeretet, a hűség, a bátor kiállás és a keresztény értékek melletti elköteleződés jelentőségét, hiszen komoly kihívásokkal szembesül a világ.

– Keressük a helyes választ, az igazságot a megmagyarázhatatlan jelenségekre – mondta. – A 21. századtól azt reméltük, hogy a béke, a biztonság időszaka jön el, ám nem ezt tapasztaljuk. Vízkeresztet is újra kell értelmezni, meg kell erősíteni hitünket, s nemcsak szóval, hanem tettekkel is hirdetnünk kell az evangéliumot, hogy egymást bátorítsuk. Ha jót cselekszünk, akkor megbecsülés kell, hogy övezze tetteinket, s úgy alkothatunk maradandót, ha nemzeti közösségünket szolgáljuk.

A tárcavezető szólt a bölcsesség és a lélek szerepéről, az isten-, ember- és nemzettudat hármasáról. Ha ugyanis mindez elveszik, akkor nem tudjuk betölteni küldetésünket, amivel e hazát szolgálhatnánk. Idézte Márait is, aki életünk legizgalmasabb utazásának önmagunk megismerését tartja. Miben vagyunk jók, gyengék, mit kell leküzdeni. – A szív és a jellem bölcsességét kell megszerezni, ekkor találhatjuk meg önmagunkat. A küldetés a bölcsesség megtalálása is, ám ha mindennek nincs lelki, spirituális alapja, akkor nem tudjuk ellátni küldetésünket. Kérlelhetetlenül neveljük lelkünket az igényességre! – javasolta.

A díszvendég a folyamatos szellemi harcra is utalt. Mint mondta: amikor a lélekre sötétség borul, nyughatatlan és magányos lesz, könnyen keres külső vigaszt és a világ üres élvezeteihez fordul. Találkozunk olyan emberekkel, akik elkallódnak, mert a lelkük nincs rendben, de spirituális válságban lévő nemzetekkel is. A nyugati civilizáció lelki válságban van.

– Ha a szív, az ész és a lélek harmóniában van, akkor egyensúlyban érezzük magunkat, ám csak ekkor tudunk alkotni. Ha az emberi döntéseket az észbeli döntések befolyásolják, és a szív, a lélek jelentősége kezd eltörpülni, akkor felborul a világ rendje – jegyezte meg, majd arra mutatott rá: Európa alapjainak és felépítményeinek a kötőanyaga nem a beton, nem is a közös piac, a tőke és a munkaerő szabad áramlása, hanem keresztényi hite. Ez kötheti össze az emberiséget az Európai Unióban és a világon. Magyarországnak erős keresztényi hite van, határozott, bátor kiállása. Hazánknak van karaktere – jóllehet, ez nem mindig volt így –, erre a karakterre legyen büszke minden magyar ember – buzdított az ünnepség díszvendége, majd az elismerések átadása következett.

Gara István nagyatádi gyógyszerész, aki a „Pro Comitatu Somogy”-díjat kapta, régóta jegyben jár Istennel: a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 1966-ban. Érettségi után volt uránbányász és sorkatona, majd 1968-ban felvették a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karára, ahol 1973-ban kapta meg gyógyszerész oklevelét. Azóta Nagyatádon él és dolgozik. Felesége és lánya is gyógyszerész, fia pedig orvos. 1990-ben alapító tagja és első elnöke volt a nagyatádi városi KDNP-szervezetnek, és nyolc évig a KÉSZ helyi szervezetének. Ezenkívül számos nagyatádi egyesületben tevékenykedik.

Tíz Somogy Polgáraiért-díjat is átadott Biró Norbert megyei elnök. A díjazottak között volt pedagógus, népművelő, főorvos, borász, közigazgatásban dolgozó, hagyományőrző ipartestület, egy 270 főt foglalkoztató kft. és egy siófoki református lelkész is: Bartha Béla, aki Kárpátalján látta meg Isten szabad egét, s aki a sorkatonai szolgálata után jutott arra az elhatározásra, hogy református lelkészként szeretné a Mindenható ügyét szolgálni. Tíz esztendeje Siófok vezető lelkésze. A gyülekezet lelki megerősítése mellett hivatásában kiemelt szerepet kap a hitélet fellendítése a Balaton nyári fővárosában, valamint a fiatalok pasztorálása. 

Az emelkedett hangulatú közgyűlésen Kozma Krisztián Kazinczy-díjas egyetemi hallgató tolmácsolásában elhangzott Babits Mihály gyönyörű verse, az Eucharistia, s a marcali Calypso kórus éneke, valamint a Balaton M&K Fúvószenekar muzsikája tovább nyomatékosította: talentumainkat nem rejthetjük véka alá, nem áshatjuk el; közkinccsé tenni kötelességünk. Ezt várja tőlünk a Teremtő, szűkebb-tágabb környezetünk, és a nemzet is.

Lőrincz Sándor
Fotó: Kraft Róbert

 

2018-01-24

Vissza a lap tetejére ⇧

Támogatóink

 

 

 

1%

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks