Gránit és arany

Magyar szentjeink és boldogjaink emlékműve Kaposfüreden

Kaposfüred, a Somogy megyei egykori kicsi falu ma a megyeszékhely, Kaposvár virágzó városrésze. A katolikus hívők közössége gránitból faragott emlékművet készíttetett, melyen magyar szentjeink és boldogjaink arany betűkkel felvésett neveivel tiszteleg a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előtt.

 

A városrészen található Szent Őrangyalok római katolikus plébánia képviselő-testülete fogalmazta meg azt az óhajt, hogy legyen maradandó emléke e világra szóló eseménynek. A terv hamarosan kirajzolódott, elindult a megvalósulás útján. A templom szép kertjébe szinte kívánkozott egy impozáns műalkotás.

Plébánosuk, Tomanek Péter felkarolta az ötletet, az egyházművészetben jártas Kling József szobrászművész pedig helyi lakosként, örömmel fogadta a megrendelést.

A feltámadt Krisztus stilizált alakja áll két felmagasló gránit sztélé között, összekötve szentjeinket és boldogjainkat: az egyiken harminchárom magyar szent, a másikon negyvenkét boldoggá avatott honfitársunk arany betűkkel vésett neve fénylik. A kompozíció tetején hófehér kerek márványlap szimbolizálja a Szentostyát, az Oltáriszentséget.

Tudjuk-e, kiket takarnak a nevek? Talán azokét, akik világszerte is tiszteletnek örvendenek, igen. Ám sokukét nem. Pedig ha – a világegyházhoz mérve – beismerjük, hogy csupán maroknyi magyar katolikus közösség vagyunk, nem kell szégyenkeznünk!

A boldoggá avatottak csupán annyiban különböznek szent társaiktól, hogy tiszteletük nem annyira elterjedt, kisebb hatósugarú, de legalább olyan intenzív. Hiszen életük, alázattal vállalt keresztjeik, szenvedéseik nem kisebbek szent társaikénál.

A kaposfürediek óhaja az volt, ismerjük meg mindazokat, akik életszentségükkel tanúságot tettek Isten mellett a mi népünk köréből, sőt azokat is, akik a boldoggá avatás útján előre haladva (jelenleg tizennyolcan) várják a Szentszék hivatalos elismerését. Az emlékmű úgy készült, hogy a véső és az arany festék készen áll, amint új név kerülhet fel a boldoggá avatottak névsorába.

Az óhaj nyomán született meg egy, a Jel munkatársa, Fülöp Zsuzsanna által írt-szerkesztett, az emlékművet kísérő kötet, amely kereszténységünk kezdeti lépéseitől fogva mutatja be kimagasló személyiségeinket, az életszentséghez, a magyar szentek közösségéhez vezető útjukat. A Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed. Magyar szentek és boldogok címmel megjelent kötet, képes album, hiteles anyagokban, hivatkozásokban bővelkedik, szentjeink érdemszerző cselekedeteit állítva a fókuszba: a valós életutak varázslatosabbak, mint a csodákkal tűzdelt legendák.

A kötet első fejezetei a honfoglaló magyarság hitét, a Szent Korona vázlatos történetét és Krisztus anyjához, a Boldogságos Szűz Máriához való viszonyát tárgyalja, a lényeges mozzanatokat kiemelve, a teljesség igénye nélkül. Az Árpád-dinasztia meghatározó, Európára gyakorolt szellemi hatása, szentjeinek száma talán egyedülálló a világon. Az első oltárra emelt szentünk, István király és családja meg utódai és kiterjedt rokonsága egyazon erkölcsi magaslatról tanúskodnak, akár itthon éltek, akár külföldön – derül ki a kötetből. Erről a tőről fakad az idegenben szentté növekvő Skóciai Margit, a világ legismertebb női szentje, Árpád-házi Szent Erzsébet, vagy például IV. Béla szentté vált leányai, Kinga, Jolán, Konstancia, Eiréné császárné, azaz Árpád-házi Piroska, Toulouse-i Lajos és Portugáliai Izabella.

A kötet a magyarrá lett szentekről sem feledkezik meg: ők hazánkért, kereszténységünkért munkálkodtak, akár életüket adva, mint a prágai Adalbert, vagy a velencei Gellért. Nem is szólva a nálunk megtelepült szerzetesrendek térítő, missziót teljesítő, boldoggá lett tagjairól.

A 18. századi űr (a „dicső” francia forradalom hatása), amelyben a vallás megbicsaklása érződik, még a következő században sem hoz elénk szent életutakat, legalábbis nálunk, magyaroknál nem. Ám a 20. század, amelyet Szent II. János Pál pápa a vértanúk századának nevezett, s amelyben sűrűn nyíltak a mártíromság vérpiros virágai, újabb szent életű, a totalitárius rendszerektől űzött és megkínzott magyar boldogokat adott nekünk példaképként.

Immár vége annak a korszaknak, amikor szentjeink – bár érthetően, hiszen jobbágyaik az éltető kenyeret és jótékonyságot tőlük várhatták – az uralkodó osztály köreiből kerültek ki. Egyházukat és híveiket szolgáló püspökök, mindennapi emberek estek áldozatul a kíméletlen vészterhes időknek. A kötet azoknak a nemzettársainknak a sorsát, vértanúságát is bemutatja, akik a trianoni diktátum után jelenlegi határainkon kívül éltek (pl.: Scheffler János, Bogdánffy Szilárd, Romzsa Tódor, Gojdics Péter Pál, Antal Veronika).

Az életutakat olvasásra felhívó címekkel látta el a szerkesztő, hogy ennek révén biztasson bennünket a könyv lapozására. Pl.: Az angol királyi ház ősanyja (Skóciai Szt. Margit), A feltámadás jele volt az arcán (Szt. Margit, IV. Béla leánya), Pilisi lángocskák egybegyűjtője (Boldog Özséb).

S hogy kik a szentek, azt legköltőibben Prohászka Ottokár püspökünk fogalmazta meg, s a kötet idézi szavait: „Az eszmék hegyei és fönsíkjai ti vagytok, szent testvéreim. Küzdelmeket állítotok be a világba, megakasztjátok és föltorlaszoljátok az energiákat. (…) fölzavarjátok a lelkiismeretek temetői csendjét (...) és keresztes hadakat indítotok, elsősorban az örök életért.”

A kötetet a Magyar litánia zárja, amellyel könyörgünk szent honfitársainkhoz nemzetünkért, és jövendő boldogjaink közeli avatásáért. Érdemes megismerni ezt az „aranyérmes közösséget”, ahogy a kötet ajánlójában dr. Fábry Kornél, a NEK titkára nevezi szentjeinket. Soraihoz jó szívvel csatlakozunk mi is: tudjunk meg minél többet az erényeket hősi fokban gyakorló szentté vált magyarjainkról!

(Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed. Magyar szentek és boldogok. Kairosz Kiadó, Bp. 2019.)

-fk-

 

Az emlékművet október 6-án, a Szent Őrangyalok plébánia búcsúnapján, az ünnepélyes szentmise után Varga László, a kaposvári egyházmegye püspöke szenteli fel.

 

 

2019-10-02

 

Vissza a lap tetejére ⇧

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks