Gratulationis variae (2)

A KÉSZ alapításának harmincadik évfordulóját ünnepelte az elmúlt év folyamán. A jubileumi esztendő lezárásaként a szervezetet köszöntő gondolatokat adunk közre egy-egy csokorba fogva. Az alábbiakban a KÉSZ társszervezeteitől származó sorokat olvashatják.

 

Talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, Szent Pál apostol, akiről a szentmise prefációja azt mondja, hogy „feltárta nékünk hitünknek mélységes értelmét”, az első keresztény értelmiségi, s így az értelmiségi magatartás ideáltípusa. Művelt írástudó, változni is merészelő elkötelezett gondolkodó, aki nem fél a kérdésektől (a nehéz kérdésektől sem), válaszai pedig nem egyen válaszok, hanem elmélyült imádságban és gondolkodásban kiérlelt útmutatások.

Pár lépés távolságból ugyan, de születése óta figyelemmel kísérem a KÉSZ munkáját (alapítója, Csanád Béla tanárom volt a teológián): rokonszenves az a törekvése, hogy szakmait és hitbélit, tudást és spiritualitást integráljon, ugyanakkor hozzászóljon a közélet aktuális történéseihez, irányaihoz is. Életbevágó, hogy a keresztény értékrend hangja árnyaltan, hitelesen, határozottan és nyitottan legyen hallható a közélet, a kultúra, a tudomány különféle területein, és hogy mindennek legyen szervezeti kerete, támogató háttere is. Ebben látom a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének jelentőségét.

Feladatának, küldetésének további teljesítéséhez kérem és kívánom a Szentlélek megvilágosító, ihlető kegyelmét.

Gábor Csilla
Kolozsvár

*

„…legyenek az egész közösség favágói és vízhordói” – olvashatjuk Józsue könyvében. Ezt vállalta fel a Keresztény Értelmiségi Kör megalakulásakor, 16 évvel ezelőtt. Küldetésünk szerint a KÉK feladata az ember formálása. A keresztény erkölcsi alapokat hirdető és megvalósító kovászként, igyekszünk jobbá tenni az embert, beleértve önmagunkat is, ami által a társadalom is jobbá válik. A társadalom legkisebb és egyben legfontosabb atomja pedig a család. Innen, vagyis a családból építkezve tudjuk mi is teljesíteni küldetésünket. A kis család pedig akkor érzi magát biztonságban, akkor tud nőni és fejlődni, ha beletartozik egy nagy családba. A nagy családba, amely a KÉK számára a KÉSZ.

A 2010 óta tartó „családegyesítés” számunkra szent kötelék, amelynek alapja a bizalom, a tisztelet, az összetartás és a szeretet. Ezt kapja és adja egymásnak a két szervezet. Hiszen ott vagyunk a KÉSZ életének minden fontos pillanatában, legyen szó küldöttgyűlésről, zarándoklatról, kongresszusról, projektről vagy színházi előadásról. Köszönjük.

Ez a kapcsolatrendszer a KÉSZ-nek köszönhetően kiszélesedett az egész Kárpát-medencére. Legyen szó kassai látogatásról, mariazelli zarándoklatról vagy a horvátországi és szlovéniai magyarokról. Ezt is köszönjük.

A KÉSZ összetart bennünket, anyaországiakat és határon túliakat. Ez a szó, összetartás, nem jelent mást, mint hogy bármikor, bármi történik, kiáll az egyik a másik mellett. Támogatja, segíti, biztatja és erőt ad neki mindenben. Ezt kapjuk mi (is) a KÉSZ-től. Hiszünk abban, és tapasztaljuk, hogy a családi összetartás szent köteléke mindenen átsegít minket, és erőt ad mindenben. Számítani a családodra és érezni, hogy számítanak rád és számítasz nekik, az a fajta biztonság, amire mindenki vágyik. Mert „a hívek mind összetartottak és mindenük közös volt” (ApCsel 2,44).

Tudjuk, tapasztaljuk, hogy nem könnyű családot alapítani, meg kell találja az ember az igazit. A KÉK megtalálta.

Szabó Károly
a KÉK elnöke

*

Nemzetünk története a honfoglalás óta összeforrt az európai kereszténységgel. Ma ez az értékrend egyre jobban visszaszorul. Mi ebben az igazi értékek iránt közömbös világban is ragaszkodunk hagyományainkhoz: katolikus hitünkhöz és magyar nemzeti identitásunkhoz. Ezeket az Istentől kapott kincseket hűségesen akarjuk őrizni és továbbadni utódainknak. Meg akarunk maradni katolikusnak és magyarnak.

A határ másik oldalán élőknek ez nem könnyű. E cél érdekében alakítottuk meg tizenegy éve a Katolikus Kört, mely soraiban tudja városunk templomjáró magyar katolikusainak többségét.

Jelentős esemény volt a KÉSZ elnökének, Osztie Zoltánnak előadása templomunkban 2015 őszén. Látható változást hozott a társszervezeti kapcsolat felvétele a következő év áprilisában. Hitünk, anyanyelvünk megmaradása érdekében elengedhetetlenül szükséges az anyaországi keresztényekkel való állandó kapcsolat. Érezzük testvéreink felénk nyújtott kezének melegét, és igyekszünk viszonozni, meghálálni a bizalmat. A KÉSZ minden küldöttgyűléséről, zarándokútjáról hitben és magyarságunkban megerősödve, lelkiekben feltöltődve térünk haza.

Köszönöm a segítő kezet és köszöntöm a harmincéves KÉSZ-t. Hiszem, hogy szembe tud nézni az új kihívásokkal, és hatékony megoldást fog találni. Folytatja evangelizációs küldetését, lesz ereje és kitartása a küzdelemre, hitünk és nemzetünk megvédésére.

Pelle Tibor
Rimaszombat, a Katolikus Kör elnöke

*

Michels Antal atya 2014 és 2016 között Beregszászban szolgált plébánosként. Az ő indíttatására alakult meg Kárpátalján, Beregszászban a KÉSZ 2015-ben. Az egyházközségtől engem kértek meg az alakuló ülés megszervezésére. Beregszászban a KÉSZ fogja össze a közösségükért tenni akaró katolikusokat. Az eltelt idő alatt próbáljuk menteni a keresztény tárgyi és eszmei értékeket. Olyan hiánypótló tevékenységet végzünk, amelyet egyetlen, a városban működő magyar szervezet sem vállal fel ebben a formában. Mindig is szerettem volna szülővárosomért tenni valamit, s úgy érzem, hogy ezt a KÉSZ-en belül találtam meg.

Jakab Eleonóra
a beregszászi KÉSZ elnöke

 

 

 

2020-01-15

Vissza a lap tetejére ⇧

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks