Jézus Krisztus test szerinti születése

Egyházunkban az ikonoknak fontos szerepük van: elsősorban tanítanak bennünket, a teológiában mélyítenek el, azaz Isten megértésében és megélésében segítenek. Jézus születésének ikonja az ünnep teológiai mondanivalójának megfelelően Isten valóságos és csodálatos megtestesülését fejezi ki.

 

A kép középső mezeje az Istenszülőt ábrázolja, amint gondolataiban elmerülve pihen a szülés után. Szívében forgatott mindent, ami történt – olvassuk az evangéliumban. Együttérző tekintettel néz a kép sarkában gondolkozó és töprengő Szent Józsefre.

Mária mögött egy sötét barlang szélén fekszik asztal alakú kőjászolban az isteni Gyermek. Ő lesz az oltárra fektetett és feláldozott Bárány. Pólyája emlékeztet arra a gyolcsra, amivel halála után bekötötték és sírba helyezték. Ez már előre jelzi halálát, eltemettetését és feltámadását. Barlangban születik, halála után lelke az alvilág barlangjába száll le, hogy halálával legyőzze a halált. A Kisded mellett az ökröt és szamarat láthatjuk, amint a Gyermek felé hajlanak. Izajás jövendölése szerint az ökör és szamár megismeri gazdáját, de Izrael népe nem ismerte meg az Urat (Iz 1,3). Ugyanakkor szimbolizálják a zsidóságot és pogányságot is. A Megváltó kettőjük között fekszik, hogy megváltsa őket. A barlang sötétsége jelenti a világ sötétségét, amit Isten fényessége világít meg.

A kép egyik sarkában ül elgondolkozva Szent József. Alakja félre van állítva, hiszen ő nem atyja testileg a Megváltónak. Mélyen töpreng mindazon, ami mostanában történt vele. Vele szemben áll egy öregember, kezében száraz, törött bottal. Az apokrif evangélium szerint ez az ördög, aki Szent Józsefet igyekszik megkísérteni. Amint a kezében lévő száraz bot nem tud hajtást hozni, úgy a kísértő igyekezetének sem lehet eredménye és gyümölcse. Mária nagy együttérzéssel tekint Józsefre.

A kép felső részében a mennyországot látjuk egy félkörrel szemléltetve. Belőle hármas fénysugár tör elő: az emberek üdvözítésében Isten mindhárom Személye részt vesz.

Szintén a kép felső részén angyalokat látunk, akik Isten dicséretét zengik. Egy közülük a pásztoroknak adja hírül a Megváltó születését. Ámulattal figyelnek rá, és jönnek a Megváltóhoz. A másik oldalon a napkeleti bölcsek érkeznek – egyes ikonokon lovon –, figyelve a csillagot. Az ikonon alul láthatók még a kis Jézust fürdető asszonyok, akikről az evangélium nem tesz említést. Jelenlétük itt azt hangsúlyozza, hogy Isten Fia valóságosan emberré lett, aki éppúgy rászolgált erre az emberi fürösztésre, mint bárki más.

Néhány ikonon egy öregember alakjában Izajás próféta is látható, aki a legvilágosabban jövendölte meg a Messiás eljövetelét. A betlehemi barlangban fekvő Gyermekre mutat, mint a jövendölés beteljesülésére: „Íme, a Szűz méhében fogan…” (Iz 7,14).

Ez az ikon – azon túl, hogy Isten emberré lett, az angyalok, emberek és állatok, tehát az egész teremtett világ hódolatát és háláját mutatja be. Jó szemlélni, gyönyörködni benne, hiszen egy idő után benne találjuk magunkat, a megváltás részeseivé válunk. Az ikon így nemcsak tanítja, hanem lélekben fel is emeli a szemlélőjét, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is.

Isten titkában gyönyörködő és hálát adó lelkületet kívánok minden, Krisztus-születést ünneplő testvéremnek!

Makláry Ákos
a KÉSZ elnöke

 

 

2019-12-24

 

Vissza a lap tetejére ⇧

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks