Keresztény alkotóművészeti tábor Neszmélyben

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány célja a térség keresztény értékeinek megőrzése, bemutatása, a magyar nemzeti egység elősegítése, itt élő keresztény alkotóművészek támogatása új, maradandó értékek létrehozása érdekében.

 

E feladatvállalástól vezérelve a KÉSZ alapítványa képzőművészeti alkotótábort szervezett határon túli magyar művészek számára szeptember 22. és 28. között Neszmélyen.

A táborban festők, grafikusok, szobrászok és keramikusok vettek részt. Munkájukat Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész, Molnár János festő- és grafikusművész, valamint Józsa Judit Cornelius-díjas kerámiaszobrász segítette. A KÁMME Alapítvány által ez év nyarán meghirdetett és kiértékelt fotópályázat résztvevői is meghívást kaptak Neszmélybe, az ő mentoruk Gedai Csaba fotóművész volt. A Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása című projekt keretében létrejövő tábor kapcsán Józsa Judit művészettörténész, kurátor lapunknak Szent II. János Pál pápa 1999 húsvétján a művészekhez írt leveléből idézett:

„A társadalomnak a művészekre éppúgy szüksége van, mint tudósokra, technikusokra, munkásokra, szakemberekre, hitvallókra, tanítókra, apákra és anyákra. Mindezeknek a művészet azon magasrendű formájával kell szolgálniuk az egyén növekedését és a társadalom fejlődését, ami a nevelés művészete. Ezen belül a művészeknek minden nép műveltségében megvan a maguk helye. Amennyiben valóban értékes és szép alkotásokat hoznak létre, nemcsak saját népük és az egész emberiség műveltségét gyarapítják, hanem kiemelkedő szolgálatot tesznek a közjónak is. Miközben ugyanis az egyes művészek különböző hivatása meghatározza sajátos tevékenységüket, utal a vállalandó feladatra, az elvégzendő kemény munkára és az elkerülhetetlen felelősségre. A művész, aki mindezeknek tudatában van, azt is tudja, hogy hiú dicsőségvágytól, népszerűséghajhászástól és egyéni nyereségvágytól függetlenül kell alkotnia. Sajátos etikája, sőt lelkisége van a művészi szolgálatnak, mely a maga módján hozzájárul egy nép életéhez és újjászületéséhez. (…) Minden művészi intuíció abból indul ki, amit az érzékek észlelnek, és arra törekszik, hogy átlátva a valóságot értelmezze a benne rejlő misztériumot. (…) A szépség a misztérium titkos írása, utalás az örökkévalóra. Meghívás az élet élvezésére és a jövőről való álmodozásra. (…) Kívánom nektek: művészetetek legyen hozzájárulás az igazi szépség ábrázolásához, ami Isten Lelkének tükröződéseként változtassa át az anyagot és nyissa meg az emberek bensőjét az Örökkévaló érzékelésére. Ezt kívánom nektek teljes szívemből.”

A projekt kurátora az alkotótábor megnyitásakor felhívta a művészek figyelmét arra, mennyire fontos, hogy valóságos értékeinket ne torz és ránk erőltetett szemüvegen át nézzük, hanem az önismeret tükrében ismerjük meg azokat – hibáinkkal együtt –, hogy megtudhassuk, milyenek is vagyunk valójában, hol a helyünk a népek sorában és versenyében; mennyit is nyomunk a lelkiismeret, a haza, az emberiség és a Jóisten mérlegén. Kiemelte, hogy a mai időkben, amikor azt tapasztaljuk, hogy szerte Európában a nemzeti értékek, az egészséges erkölcs, a keresztény kultúra és hit eltörlésén oly sokan fáradoznak, akkor mi, magyarok itt, az anyaországban, a „hegytetőre épített városban”, és mi, magyarok határon túl, egy nemzet vagyunk, testvérek vagyunk, és igazi példamutatásra törekszünk.

Erre kaptak lehetőséget a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása projekt keretében a művészek, és arra is, hogy tehetségükkel hozzájárulhassanak az igazi szépség ábrázolásához, ami Isten Lelkének tükröződéseként átváltoztatja az anyagot, és megnyitja az emberek bensőjét az Örökkévaló érzékelésére.

A tábor tematikája Ég és föld között volt. A megszületett alkotások a résztvevők önmagukon átszűrt válasza e témára. A szervezők egyúttal szerették volna felhívni a figyelmet keresztény kulturális és hitbéli értékeinkre, megerősítve nemzettudatunkat és helyes önértékelésünket itt, Európa szívében.

Józsa Judit lapunk munkatársának Jókai Anna írónő gondolatait is felelevenítette, aki szerint az igaz művész tartó cölöpöket ver le a földbe, amelyekbe kapaszkodhat az ember, s amely a sivatagban is mutatja, merre van az oázis. A művésznő szerint az alkotók és a tábor szervezői közösen vertek le egy olyan cölöpöt, mely a hazaszeretet, az erősség és az összetartozás szimbolikus tartóoszlopa.

Az egyhetes rendezvényt meglátogatta Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke, aki a talentum isteni küldetéséről adta át gondolatait a résztvevőknek.

A KÁMME Alapítvány szervezésében létrejött I. Neszmélyi keresztény alkotótáborban készült alkotásokból kiállítást rendeztek, mely november 22-ig ingyenesen látogatható a Józsa Judit Galériában. (1053 Budapest, Városház u. 1.)

Rochlitz Bernadett
Fotó: Gedai Csaba

 

 

2019-10-16

 

 

 

Vissza a lap tetejére ⇧

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks