Rejtőzködő szentek - Földre szállt szentek

Földre szállt angyalok vannak, tudjuk. Ők azok, akikre hálatelt szívvel gondolunk, akiknek a segítségét első szóra megkapjuk, vagy akár kérni sem kell, ők már látják, mire van szükségünk. Mindannyian ismerünk közülük legalább egyet. Hát földre szállt szentekkel találkoztak-e már?

 

A katekizmus elsajátításakor megtanultuk, szentek azok, akikről haláluk után az Egyházi Tanítóhivatal kijelentette, hogy hősies fokon gyakorolták az erényeket vagy hitükért vállalták a mártíromságot, s ezért már a mennyben vannak.

A minap egy ismerősöm arra hívta fel a figyelmemet, hogy néhányan közülük aláereszkedtek a magasságból, bárki láthatja őket. Felkerekedtem és rájuk is találtam: a Villányi úton, a Szent Imre-templom tőszomszédságában letisztítva várják, hogy a felújítási munkálatok végeztével eredeti helyükre térhessenek vissza.

Kiírás hiányában „nyomozásba kezdtem”, hogy megfejtsem, kik is ők valójában. A négy szent szerzetesi ruhát visel, így világos volt, hogy a ciszterci rend kanonizáltjai között kell keresgélnem. Hármuknak egyforma pásztorbotja van és püspöksüvege, amit a ciszterci apátok is hordhatnak. A negyedik szent kettős keresztben végződő pásztorbotot és könyvet tart a kezében, lábánál pápai tiara. Ő csakis Boldog III. Jenő pápa lehet, Szent Bernát tanítványa, maga is a ciszterci közösség tagja. Nehéz időkben került a pápai trónra, megválasztása éjszakáján már menekülnie kellett Rómából.

A három szent apát személyének azonosításában az eltérő attribútumok – és a Szent Imre-plébánia munkatársa – nyújtottak segítséget. Harding Szent István, aki a ciszterci rend egyik alapokmányának, a Carta Caritatisnak a szerzője. Ezt tartja a kezében Dankó József alkotásán. Clairvaux-i Szent Bernát a ciszterci közösség egyik legnagyobb hatású alakja, akit a passió eszközeivel is szoktak ábrázolni – ezúttal a töviskoronát öleli magához. Az új rend megalakulása irányába az első lépést Szent Róbert tette meg, aki 1098-ban néhány buzgó bencés rendtársával letelepedett Citeaux-ban, hogy az eredeti bencés regula szellemében éljen. Az általa alapított kolostort jelképező templommal a kezében ábrázolják.

További nyomozásom során azt is megtudtam, hogy a szobrok műkőből készültek és az első budapesti Eucharisztikus Világkongresszus évében, 1938-ban készültek el. Mire a másodikra sor kerül, minden bizonnyal ismét a magasba emelkednek a földre szállt ciszterci szentek és elfoglalják helyüket a Szent Imre-templom három kapuja fölött teljes szélességében húzódó erkélyen.

Rochlitz Bernadett

 

A cikk megírását követően a szobrok visszakerültek eredeti helyükre.

 

 

2020-05-29

Vissza a lap tetejére ⇧

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks