Rózsaeső imaest Kis Szent Teréz közbenjárására

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!

Nehéz úgy írni erről az imaestről, hogy a giccs, a kólaautomata-, vagy az abrakadabra-hatás ne hangozzon ki belőle, mégis valami számomra nagyon hiteles dolgot szeretnék ajánlani az olvasóknak. A Rózsaeső imaest egy olyan, az ország több részén megrendezett esemény, ami megerősítheti az Isten-kapcsolatot és erőt, újabb lendületet adhat az előttünk álló évhez.

 

Ráadásul a szervező közösség lehetőséget biztosít bekapcsolódni azoknak is, akik távolról szeretnének részesülni Kis Szent Teréz közbenjárásában.

Erről az egy évben csak egyszer (!) – mindig az október 1-jéhez legközelebb eső szombaton – megrendezett imaestről sokan most hallanak először, jóllehet minden ősszel több száz hívő töltekezik általa a hitben. A Nyolc Boldogság Közösség 1998 óta szervezi meg a Rózsaeső imaesteket, ahol Lisieux-i Szent Teréz közbenjárását kérhetjük szándékainkért. A tavalyi nagyszámú részvétel azt eredményezte, hogy a fővárosban két egymást követő napra is meghirdetik az eseményt, így két időpont közül is lehet választani. Pontosabban három közül, ugyanis a közösség központjában, egy Zala megyei kis faluban, Homokkomáromban is tartanak imaest.

A budapesti alkalmak:

2018. szeptember 29., 18–21 óra

2018. szeptember 30., 16–19 óara

Helyszín: Örökimádás templom, 1091 Budapest, Üllői út 77.

A homokkomáromi alkalom:

2018. szeptember 29., 16–19:30

Helyszíne: Nyolc Boldogság Közösség, Homokkomárom, Ady Endre utca 2.

További lehetséges helyszínek, ahol érdemes figyelni a hirdetményeket, mert ezeken a plébániákon is szokott lenni rózsaeső imaest:

Szentcsalád Plébánia, 6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.; Kis Szent Teréz-bazilika, 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/A

A Rózsaeső imaest Lisieux-i Kis Szent Terézhez (1873–1897) kötődik, aki a kis utak, kis dolgok szentje. Amióta megismertem, különösen kedves lett számomra Teréz személye. Kilencedik gyermekként született hívő családba, de édesanyját igen korán, négyévesen elvesztette. Édesapja ekkor költözött át Lisieux városába. Kislányként bencés apácák által működtetett iskolába járt. Tízéves volt, amikor nagyon súlyosan megbetegedett. Épp Pünkösd napjára esett, amikor megjelent neki a Szűzanya. Az Istenszülő rámosolygott és meggyógyította betegségéből.

Már gyermekként olyan nagy volt az Isten iránti elkötelezettsége, hogy elsőáldozásakor arra kérte az Urat, hogy ,,vegye el a szabadságát”, hogy ,,egy lehessen az isteni erővel”. A család, bár a Szent Jakab-plébániához tartozott, a gyermek Teréz édesapjával minden reggel a székesegyházba, a Mária-kápolnába ment misére. Rokonai elmondása szerint már kétévesen tanúságot tett arról, hogy szerzetes akar lenni.

Amikor két idősebb nővére, Paulina és Mária belépett a karmelita rendbe, Teréz hivatástudata még eltökéltebb lett.

Tizennégy évesen meghívásban részesült, amelyet a Megfeszített Jézustól kapott. Kinyilatkoztatta a gyermek Teréznek, hogy rajta keresztül akarja megváltó vérét kiárasztani a lelkekre. A kislány ettől kezdve többször mondogatta lelki vezetőjének, páter Pichonnak: „Nekem az a mennyország, hogy jót tehetek a földön!” Ezt a mennyországot tapasztalhatjuk meg az ő közbenjárása által az imaesten is. Tizenhét éves volt, amikor édesapja megadta az engedélyt, hogy akárcsak nővérei, ő is karmelita apáca legyen. Püspöki engedélyek késlekedése miatt azonban a várakozás igen nagy hitbeli próbatétel volt számára. Belépése napjának estéjén a Biblia utáni legolvasottabb vallásos könyvből, Kempis Tamás Krisztus követéséből idézett egy sort: „Jézus Krisztust mindennél jobban kell szeretnünk.”

Hiába a hivatása iránti nagy vágy, a bevonulás utáni első években novíciaként rengeteget szenvedett a magánytól. Sokat küszködött a lelki szárazsággal és az egyedülléttel. Ő azonban minden szenvedést örömmel fogadott. Ennek oka az volt, hogy az Úr értésére adta: csak kereszthordozása által bízhat rá lelkeket. Így történt, hogy „a szenvedés iránti készsége olyan fokban növekedett, ahogyan gyarapodtak a szenvedései” – vallották róla rendtársai. A karmelitáknál általános szokás szerint 1889. január 10-én nevéhez megkapta ,,a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett” rendi nevet. Ekkor öltötte magára a szerzetesi ruhát. Halála 1897. szeptember 30-án következett be. Ezekkel a szavakkal az ajkán tért meg Teremtőjéhez: ,,Istenem, szeretlek.” Terézt 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. 1944-ben Franciaország második patrónája lett.

Némileg megismerve ennek a szentnek az útját, azt láthatjuk, hogy a szenvedés felajánlása más lelkekért Teréz hivatásának fő mozgatórugója volt. Mikor beteg lett, rendtársainak azt ígérte, hogy halála után még inkább közbenjár majd a lelkekért, mint itt a földi életben. „Ha az égben leszek, megkezdem az én küldetésemet. Igen, azzal akarom tölteni a mennyországomat, hogy jót teszek a földön.”A Nyolc Boldogság Közösség eseménye Szent Teréznek eme lelkiségén alapul, és az ő közbenjárásában bízik.

Az imaest minden esetben szentmiséhez kapcsolódik. A közösség tagjai Teréz naplójából részleteket olvasnak fel, melyeket gyönyörű énekek kötnek össze. Az imaalkalom kezdetén a szervezők fehér lapokat osztanak ki a jelenlévőknek. Számomra ennek szimbolikus jelentése is van: lehetőség valami újra, tiszta lappal folyamodni az Úrhoz. A papírra a résztvevők levelet írhatnak. Ezt látva mindig meghatódik az ember. Sok hozzá hasonló, nehézségekkel küzdő, esendő testvér egy évben egyszer egy fehér lapra odateszi a szívét, a keresztjeit, a reményeit, a nehézségeit, a fájdalmait és minden kudarcát. Azt mondják, a szónak teremtő ereje van. Így van ez a Szentírásban is: „Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.” (1Móz 1,3) Hogyne lenne akkor az általunk megfogalmazott szavaknak éppúgy ereje: körvonalazza a vágyat, felizzítja bennünk a reményt, és legfőképpen megteremti az imát. Mert ezek a levelek imádságok, odafordulások Istenhez.

Bár én csak egy vagyok a sokaságból, de nekem is megvan a lehetőségem arra, hogy tollat ragadjak, és minden kérésemet – legyen az bármely apróság, vagy tűnjön bármilyen lehetetlennek – letegyem a Jóisten elé, kérve Teréz közbenjárását, mert „nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva”. (Máté 10,29) Egy évben egyszer olyan jó rendszerezni a gondolataimat, és összeszedni a legrejtettebb álmaimat. Lélekemelő teljes szívvel odafordulni a Jóistenhez. Annyiszor bele vagyunk fáradva a gondokba, hogy már kérni sincs erőnk. Pislákol bennünk a remény, de fásultak vagyunk. Ebből a lelki szárazságból ráz fel ez az imaest.

Vannak hívők, akik már előre, az otthoni nyugodt környezetben átgondolva megírják levelüket, ugyanakkor nagy ereje van annak is, amikor ott, a templomban hagyom megszületni a gondolatokat sok velem együtt Istenhez forduló hívő között. A teleírt lapot egy zárt, saját magunk címére megcímzett borítékba kell tenni. A közösség felbontás nélkül megőrzi a küldeményeket, imáiban hordozza a levélírókat, és egy év múlva a következő évi imaest előtt kiküldi mindenkinek a borítékra írt postai címére.

Az esemény azzal zárul, hogy az oltárnál lévő nagy kosárba a jelenlévők odaviszik a levélkéjüket. Amikor leteszem az oltár elé a levelemet, úgy érzem, mosolyog a Jóisten, a lelkem megtelik kegyelemmel és hálával, hogy kérhetek. A leveles kosár mellett egy kis dobozka is várja a híveket, benne Kis Szent Teréz-idézetek. Lutri, hogy az ember mit húz ki, nekem mégsem volt eddig olyan év, hogy szíven ne talált volna az adott idézet, és ne éreztem volna úgy, hogy pontosan nekem szól.

A levélírással kapcsolatban a tanúságtevők azt szokták javasolni, hogy ne szégyenlősködjünk, minél konkrétabbak és minél bátrabbak legyenek a kérések, és ne számítson, hogy épp lehetetlen dologról vagy egy apróságról van szó, bátran vigyük oda az Úr elé! Írjunk le mindent, ami bennünk van! Egy tanúságtevő néhány éve azt mondta: „amit egyszer leírtál Teréznek, az ott van előtte!” Lehet, nem abban az évben teljesül, de nem feledkezik el róla. Egyik alkalommal egy idősebb nagymama állt ki tanúságot tenni. Azt mesélte, hogy hét éve ír levelet Teréznek, és sok egyéb apróság mellett mindig ugyanazt a fő kérést fogalmazza meg benne: térjen meg a családja. „Gondolom, ismerős szeptember körül az az élmény, hogy megérkezik a posta, az ember kinyitja, végigolvassa egy évvel azelőtti kéréseit, s azt mondja: Na, idén is semmi!” – mondta jópofán az asszony. Ezután elmesélte, hogy bár gyermekei elvesztették a hitüket, de kis unokája keresztény közösségbe került. A kisfiú elkezdett hittanra járni, és ez szépen lassan bevonta szüleit is. Ma már az egész család együtt imádkozik az étkezések előtt. És ez a kérés hét éve éppen úgy benne volt a levelében, mint egy évvel ezelőtt. 

A szándékainkért „cserébe” elindul egy imaharmincad, ami egy Terézhez szóló imádság napi elmondását jelenti egy hónapon át. Legelső alkalommal az imaest résztvevői együtt imádkozzák, miután „feladták” levelüket. Azt vettem magamon észre, hogy ez az ima-harmincad feleleveníti az imaesten megélteket, összeköt a többi levélíróval. Az pedig, hogy egy hónapon át mindennap hordozom szívemben a kéréseimet, újra átgondolom őket, még nagyobb reményt és hitet szül bennem.

Az este legerősebb elemei a tanúságtételek. Mindig elképesztően erősek és lelkileg feltöltenek. Sokszor humorosak, vagy épp meghatóak. Emberi sorsok tárulnak elénk, melyekben nagy „csodát” tett az Isten. Valaki azt mesélte el, hogy úgy jött évekkel ezelőtt ide, hogy nem hitt az egészben, csak mások hívták. Kóla-automata dolognak érezte, ahol bedobod a leveled, elmondod érte az imaharmincadot, majd Isten teljesíti, amit kértél. Szkeptikusan, tesztelve a Mindenhatót, írta meg levelét. Aztán meglepetten tapasztalta, mi minden történt az életében a következő év októberéig. A barátnője hívta el, és hogy nagyot mondjon, direkt olyat kért, amit úgyse tud az Isten ilyen pikk-pakk teljesíteni: jövő ilyenkorra legyen menyasszony. Az imaest után elment egy keresztény bálba, ahol egy neki elsőre nem túl szimpatikus fiú elhívta táncolni, majd randevúra. Eszébe jutott a levele, ezért adva egy esélyt a dolognak igent mondott. Pár hét ismerkedés után ő is nagyon lelkes lett. Telt múlt az idő, s teljesen elfeledkezett Kis Szent Teréznek írt sorokról. Nyáron a fiú olyan biztos volt az érzéseiben, hogy megkérte a lány kezét. Amikor ősszel az esküvőszervezés közepette megkapta az előző évi levelét, ledöbbent: valóban menyasszony volt már. Hálát adott Teréznek, és elhatározta, hogy tanúságot tesz.

Minden évben szoktam írni egy levelet erről az imaestről az ismerőseimnek. Két éve is megtettem, és az egyik barátnőm visszaírt, hogy neki épp nincs más dolga aznap, eljön ő is. Annyit még hozzátett: „épp jókor jött”. Tudtam, hogy férjével évek óta babára várnak, az örökbefogadás útvesztőiben már szinte feladták a dolgot. Egyik sikertelen hónap a másik után, és így telik évre év. Meg is írta levelét, és este háromnegyed nyolc körül bedobta az oltár előtt álló kosárba. Az imaesten egy rég látott kedves ismerősével is összefutott, és elhatározták, számot cserélnek. Elő is vette a telefonját, és akkor látta, hogy tizenegy nem fogadott hívása volt, és több üzenet is várja. Remegő kézzel ment ki a templom elé. Egy ismerőse hívta, hogy háromnegyed nyolckor született egy baba, és menjen be mielőbb a kórházba, mert lehet, hogy az „övék” lehet. Megkérdeztem utólag ezt a barátnőmet, hogy pontosan mi volt a levelében. „Istenem, én már MA készen állok arra, hogy anya legyek...” A kisbabát heteken belül örökbe fogadták. Nem volt kérdés, hogy a kislányuk második neve Teréz lesz.

Rengeteg ehhez hasonló tanúságtételt mesélhetnék, nem csak gyermekáldással kapcsolatosakat. Mindenkinek ajánlom a levélírást attól függetlenül, hogy valaki részt tud-e venni az imaesten. Erre a Nyolc Boldogság Közösség is lehetőséget biztosít, és a következő lépéseket javasolja:

1. Végy egy kis imaidőt, esetleg Kis Szent Teréz naplójával elmélkedve egy-egy szép szövegen. Ha lehetőséged engedi, követheted az imaestet a Mária Rádión.

2. Bízva az ő közbenjárásában és Isten végtelen irgalmában, írj egy levelet Teréznek, amelyben kifejezed vágyaidat, szükségleteidet, szándékaidat! Minél konkrétabb, annál jobb.

3. Tedd a leveledet egy borítékba, és címezd meg saját magadnak! Megköszönjük, ha bélyeget is teszel rá.

4. Ezt a borítékot tedd egy másik borítékba, és címezd meg nekünk, a következő módon: Rózsaeső imaest / Nyolc Boldogság Közösség. 1094 Budapest, Bokréta u. 35.

5. Vedd elő az imaharmincadot, és mindazokkal együtt, akik szintén Terézre bízták fontos szándékaikat, imádkozd harminc napon keresztül!

A harmincad szövege:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Atyánk, Istenünk! Te magad mellé veszed gyermekeidet, akik itt a földön hűségesen szolgálnak Téged. Kis Szent Terézt, benned való feltétel nélküli bizalma és gyermeki ráhagyatkozása azzal a reménnyel töltötte el, hogy: „...ha a Jó Isten meghallgatja kívánságomat, akkor az én mennyei életem tovább folytatódik a földön a világ végezetéig. Igen, azzal fogom tölteni az örökkévalóságot, hogy jót teszek a földön.” Az ő közbenjárására bízva magam, hittel és teljes ráhagyatkozással kérlek, hallgasd meg imám.

Miatyánk...

Szeretett Jézusom, Megváltóm! Eljöttél erre a világra, szenvedtél, meghaltál és feltámadtál, hogy megismerhessük a Te igazi arcodat. Kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Teréz – aki a lelkek üdvösségéért egészen neked adta életét – ma is jót tehessen a földön! Vágyva arra, hogy az ő kis útján járva én is átadhassam magam neked, az ő közbenjárására kérlek, hallgasd meg imám.

Üdvözlégy Mária...

Szelíd, Vigasztaló Szentlélek, te vagy minden szeretet forrása. Te halmoztad el Terézt ingyenes kegyelmeiddel és tökéletes készséget árasztottál ki szívében, hogy szentté válhasson. Az ő közbenjárására kérlek, sugalmazd vágyaimat, irányítsd kéréseimet és taníts meg imádkozni szívem belső szobájában, ahol te laksz.

Dicsőség az Atyának...

Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Járj közben különösen azokért, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik közbenjárásodat kérik. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására. Szerezd meg ezeket a kegyelmeket, ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban, és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Ámen.

6. Jövő év szeptemberében visszakapod a leveledet, és biztosan lesz miért hálát adnod az Úr Istennek! Ha úgy gondolod, gyere el a következő évi imaestre tanúságot tenni, vagy írd meg nekünk tanúságtételedet, hogy megerősítsük egymást a hitben.

 

A Jel olvasói is láthatják, hogy nem szokványos imaestről van szó. A levélírás által fizikailag is megjelenítjük kéréseinket az Úristen felé, s ezzel a gesztussal hatalmas kegyelmeknek adhatunk teret az életünkben, amire Kis Szent Teréz közbenjárása ad lehetőséget. Egyszer megkérdeztem édesapámat, miért jó Szűz Mária közbenjárását, vagy egyáltalán bármely szent közbenjárását kérni. Ha közvetlenül kérjük Istent, az kevésbé kedves számára? Azt válaszolta, hogy nem kérdés számunkra sem, hogy alapvetően bárkinek boldogan segítünk, de gondoljak bele, milyen más, ha olyan valaki kéri tőlem, aki különösen kedves a szívemnek.

Zárásként álljon itt Kis Szent Teréz imája, ami véleményem szerint az egyik legszebb fohász. Minden sorával azonosulni tudunk.

 

Lisieux-i Kis Szent Teréz tanácsai

Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké.

Ámen.

Szökő Mária

 

2018-09-25

Vissza a lap tetejére ⇧

Támogatóink

 

 

 

1%

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks