Számadással Istennek tartozom

A reformáció 500. évfordulója alkalmából jelent meg az első magyar regény Kálvin Jánosról. Tóth-Máthé Miklós Debrecenben élő író történelmi munkái sorában korábban is szerepeltek a hazai reformáció olyan jelentős alakjai, mint például Méliusz Juhász Péter, Károli Gáspár, Szenci Molnár Albert.

 

Ökumenikus szemléletét jelzi: a hazai és a partiumi színpadokon évek óta játsszák Bakócz Tamás katolikus érsekről írott sikeres drámáját is.

Legújabb művében Jean Calvin életét a főszereplő elbeszélésében mutatja be úgy, ahogy tanulmányai és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján ‒ a szerző átélő képességét, érzelmeit sem rejtve véka alá, sőt, az alkotói folyamatban hűségre törekedően kiegészítve azokat ‒ lehetséges volt számára. Látószöge a visszaemlékezésből ered, de nem fajul unalomba fulladó, egyhangú monológgá. Témáját a vonatkozó helyszínek leírásával, s a főhőst körülvevő személyek alakjának megformálásával színesíti. A cselekmény indokolta feszültséget az adott helyzethez szükséges mértékben erősíti, gyengíti.

A regény első fejezete az Úr 1559. esztendejében történtekkel indul, s az Epilógussal együtt keretbe foglalja Calvin 1509-től 1564-ig tartó életének fontosabb epizódjait, melyekből kibontakozik teljes földi küldetése és munkásságának mozaikja. A kezdő és záró fejezetekben a külső szemlélő módszerével tárja olvasói elé a történteket, ám a második fejezettől az utolsó előttiig azzal a kálvini számadással szembesül az olvasó, amit a cím is sejtet: Számadással Istennek tartozom. És valóban, tanúi lehetünk annak, hogy jogászból miként lesz inkább teológus, hogyan veszi rá a tanácsot a jó erkölcs szellemében történő intézkedésekre, s ezzel kiknek a rokon-, illetve kiknek az ellenszenvét váltja ki. Nehéz időket él át, amíg a reformáció hitelét sikerül bizonyítania és elterjesztenie a nép körében. Közben értesülünk szüleihez, rokonaihoz, barátaihoz, professzoraihoz és tanítványaihoz fűződő viszonyának lelki színárnyalatairól is.

Jogi végzettségű édesapja a noyoni egyház jószágkormányzójaként kezelte a káptalan vagyonát. A gyermek Calvint először édesanyja igazította el hitbéli kérdésekben, s testvéreivel együtt a katedrális látogatásával szoktatta Istenhez való kötődésre. Korai halálakor úgy érezték, mintha hitük karbantartóját veszítették volna el anyjuk személyében.

Théodore de Bèze és Farel végigkíséri Calvint a cselekmény során, s kiemelkedik odaadó felesége, Idelette kedves alakja. A nőé, akivel kölcsönösen szeretik egymást a boldogság örömétől egészen az aggódás mértékéig, és akit idejekorán elveszít, akárcsak gyermekét. Az inkvizíciós közegben legmakacsabb ellenfele Michel Servet (Szervét Mihály), akit súlyos eretnekség, a Szentháromság tagadása miatt többször is halálra ítélnek. Örökös ellentétüket végül éppen ezért nem tudják hitvitájukkal lezárni, de utolsó beszélgetésükben két jelentős személyiség néz szembe egymással, s ügyükben Istenhez fellebbeznek.   

Calvint a gyülekezet tagjaiért érzett felelősség hatja át, amikor köztük él, érdekükben gondolkodik, s akkor is, amikor igét hirdet a szószékről, mint például: „Az ember elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását.” Az élet vezérigéjét aztán magyarázattal egészíti ki, mint minden esetben. Majd leírja teljes élettörténetét, ám a kézirat sohasem kerül nyilvánosságra. Hogy miért nem? Az is kiderül a regényből, de ennek mikéntjét meghagyjuk az olvasónak.  

Tóth-Máthé Kálvin-regényéből korunk polgárai sokat okulhatnak. Nem pusztán történelmileg, hanem a lélek épüléséül szolgáló módon. Hiszen ez a regény nem puszta leírás, nemcsak ábrázolás, hanem lépten-nyomon jó szándékú, lelki sugallat, és legfőképpen az. Ezt szolgálják a tartalmas dialógusok, a cselekménybe szőtt legapróbb jelenetek ugyanúgy, mint az ármánykodó, tragikus helyzetek érzékeltetése.

Fekete Károly református püspök a következő gondolatokkal ajánlja a könyvet: „A magyar Kálvin-irodalom eddig főként tudományos műveket inspirált. Tóth-Máthé Miklós Kálvin- regénye a szépirodalom formanyelvén adott reformációs ajándék, az első magyar regény Kálvin küzdelmes, hitvalló, de mélyen emberi életéről. Legyen áldás a szerzőn és a Kálvin- regény útján, hogy hozza közelebb a helvét reformáció Istentől nekünk ajándékozott hűséges szolgáját.”

A református teológus közelében s környező közegében érezheti magát, aki elolvassa ezt a művet, s a korszakos körülmények közepette megértheti Calvin emberformáló szándékait is. Vincze László keménytáblás borítóterve az ünnep méltóságához igazodik.

(Tiszántúli Református Egyházkerület ‒ Debrecen, 2017)

Zsirai László

 

 

Vissza a lap tetejére ⇧

Támogatóink

 

 

 

 

 

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks