Szemle

Szívében néha elidőz Júdás és a szelíd Jézus

„Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül.” (Mt 10, 22) „Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom Atyám előtt, aki a mennyekben van.” (Mt 10, 32–33)

Néhány mérsékelten józan gondolat

Rezsőházy Rudolf két világ vándora: két tudományos akadémia – a belga és a magyar – tagja. Kétféle, bár egymástól nem idegen gondolkodásmód birtokosa, gyakorló tudósa, és két Krisztus-követő vallás – már ha szabad így leegyszerűsíteni a helyzetet – mesteri tudora.

Háborúk, olaj, radikalizmus

Marc Fromager az Aide é l’Église en Détresse (AED) elnöke, amely nem más, mint a bajban lévő, üldözött egyházat segítő pápai jogú katolikus szervezet francia tagozata. Az e szervezetben munkálkodó cselekvő keresztények küldetése az, hogy rámutassanak, milyen üldöztetések érik a keresztényeket a világban, és támogassák a megpróbáltatások között élő szenvedő közösségeket.

Evangélium és lélektan határmezsgyéjén

Kiérlelt és jelentős teljesítményt felmutató kötet Homa Ildikó immár második kiadást megért Evangéliumi lélektan című könyve. Két olyan terület összebékítésére tesz kísérletet, amelyek bár a „lélek” területén találkoznak – ahogy a szerző könyve előszavában megjegyzi -, elvont, fogalmi szétszakítottságuk miatt fejünkben külön dobozokban laknak.

Szívünkben élő Európa - az ideától a 21. századi valóságig

A két nagy háború által szétszabdalt és megcsonkított, lelkileg megnyomorított, fizikailag összetört Európa 1945 után ismét szilárd sziklákat keresett, melyeken megvetheti megsebzett, megbicsakló, megfáradt lábát. Ebben a légkörben a megbékélés, a szolidaritás, a közös hittel vallott jövőépítés lehetősége jelentette sokak számára a biztos alapot a jövő felé.

Támogatóink

 

 

1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A J Á N L Ó

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks