Tanulmányok

Felekezetfinanszírozási kérdések Magyarországon

Több mint húsz éven keresztül szabályozta az állam és a vallási közösségek kapcsolatát a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, melyet huszonhat évvel ezelőtt, 1990. január 24-én fogadott el a Parlament.

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét (1. kép) 335 óta üljük annak emlékére, hogy a Golgotán megtalált keresztereklye fölé Jeruzsálemben Nagy Konstantin páratlan szépségű templomot építtetett, melyet szeptember 13-án szenteltek fel a Szent Kereszt titulusára. Másnap, szeptember 14-én ünnepélyes processzió keretében a szent ereklyéket felmutatták a hívők seregének.

Szent Márton kortársaink szemével

A Szent Márton-ábrázolások ikonográfiájával foglalkozó sorozatunk utolsó fejezetében a szent életének modern- és jelenkori ábrázolásait vizsgáljuk, mindenekelőtt hazai kortárs művészek alkotásain keresztül. Cikkünk arra szeretne rámutatni, hogy mennyire élő a szent tisztelete napjainkban is, illetve hogy Szent Márton élete, példája korunkban is gazdag inspirációs forrásként szolgál a művészek számára.

A magyar kereszténydemokrácia egy elfeledett apostola

A modern magyar kereszténydemokrácia kialakulása és fejlődéstörténete párhuzamba állítható a 19. század utolsó harmadában Európa nyugati országaiban végbemenő folyamatokkal és eseményekkel. Igaz a több forrásból táplálkozó nyugati modern politikai katolicizmus csak lassan nyert teret a hazai politikai kultúrában.

Egyházi ünnepek a képzőművészetben - Sarlós Boldogasszony

Az ünnep, melynek latin neve Visitatio Beatae Mariae Virginis, a várandós Szűz Máriának szintén várandós rokonánál, Erzsébetnél, a Keresztelő Szent János születése körüli időkben tett látogatásáról emlékezik meg.

Támogatóink

 

 

1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A J Á N L Ó

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks