Versimádságok

Istenünk:
Keresztelő János,
aki előkészítette az utat a pusztában
Fiad, Jézus számára,
tanúságot tett róla.
Megvallja, amit látott,
és bátran hirdeti:
Ő az Isten Báránya,
ő az, akire a népek vártak,
ő a Messiás, ő a szabadító!
Segíts minket, kérünk,
hogy ne zárjuk be előtte
a szívünket, az életünket.
Segíts, hogy mi is megláthassuk őt,
aki világosság a sötétségben,
aki azért jött,
hogy mindazoknak,
akik hisznek őbenne,
életük legyen.
Segíts,
hogy ne csak tudjuk,
hogy ő a szabadító,
hanem bátran adjuk át neki
egész életünket,
hogy átalakítsa gondolkodásunkat,
tisztává tegye cselekedeteinket,
és mi is hirdethessük:
ő az Isten Fia!


 


Istenünk:
köszönjük,
hogy Jézus meghirdette
a Te Országodat az emberek között.
Köszönjük,
hogy ő a világ Világossága.
Köszönjük,
hogy tanítványokat hív maga mellé,
akik bátran otthagyják
biztos megélhetésüket,
és követik őt,
hogy megtapasztalhassák csodáit,
meghallgassák példabeszédeit,
befogadják az ő tanítását.
Kérünk, adj nekünk is bátorságot,
hogy meghallva az ő hívó szavát
vonakodás nélkül kövessük őt.
Nyisd meg szemünket,
hogy meglássuk Őbenne az igazi fényt,
amely nem ismer alkonyt.
Segíts,
hogy hátra tudjunk hagyni mindent,
ami visszahúz, ami gátol,
hogy Jézus örömhírével
az emberek közé mehessünk.
Add, hogy bátran tanúságot tehessünk Róla,
aki azért jött,
hogy életünk legyen.


 


Urunk, Istenünk:
Jézusban tanítót, gyógyítót
és Megváltót ajándékoztál nekünk.
Tanítványainak példázatokban beszél:
Ti vagytok a föld sója,
Ti vagytok a világ világossága.
Segíts, hogy küldetésünket
méltó módon teljesíthessük.
Mert bátorság kell,
hogy merjünk a sebes, vérző világban
sóként jelen lenni az emberek között.
Mert a só, ha rákerül a sebre,
nagyon fáj.
Ha benne van az ételben,
ízt tud adni neki.
Sötétségben van a világ:
világítókra van szükség,
akik nem rejtik el világosságukat.
Amikor Jézus azt mondja nekünk:
Ti vagytok...,
akkor felszólít bennünket:
Ti legyetek a föld sója,
ti legyetek a világ világossága.
Segíts minket, Urunk,
hogy valóban azzá lehessünk!


 


Istenünk:
a Te alkotásod a világ,
amelyben élünk.
Te alkottad a Napot, a Holdat, a csillagokat,
Tied az ég és tied a föld,
Tieid vagyunk mindannyian,
akikre rábíztad ezt a földet.
Igent mondtál a mi életünkre,
és azt akarod,
hogy szabadon válasszunk
jó és rossz között.
Segíts, hogy szabadságunkkal
a Te tetszésedre élhessünk,
és minden munkánkkal
az életet szolgálhassuk.
Segíts, hogy világosan tudjuk vállalni
mindazt, ami jó,
és határozottan tudjuk elutasítani mindazt,
ami ellenkezik a Te akaratoddal.
Segíts, hogy hűségesek lehessünk
a kimondott Igen-hez,
hogy építői, őrizői lehessünk
minden igazi emberi kapcsolatnak.
Köszönjük,
hogy Jézusban
Igen-t mondtál az életünkre.


 


Istenünk:
Szent Lelked által
újíts meg minket.
Jézus, a mi Urunk
új életet kíván tőlünk.
A mindent legyőző Szeretet
kell, hogy eltöltse szívünket.
Ahol széthúzás van,
ott az egyetértést,
ahol gyűlölet,
ott a szeretetet,
ahol békétlenség,
ott békét kell sugároznunk.
Magunk gyöngék vagyunk,
hajlamosak arra,
hogy a régi ember legyen úrrá bennünk.
Pedig Krisztust öltöttük magunkra,
aki az ő békéjét hagyja ránk,
és úgy küld az emberek közé,
hogy az ő békességének hirdetői legyünk
minden körülmények között.
Segíts, hogy tudjunk imádkozni
azokért is, akik nem szívesen fogadnak minket,
azokért is, akik gyűlölnek vagy gyaláznak minket.
Áraszd ki ránk Szent Lelkedet,
és újíts meg minket,
újítsd meg az egész világot!


 


Urunk, Istenünk:
köszönjük Neked
a mezők liliomait,
az ég madarait.
Köszönjük, hogy a teremtett világ
a te gondviselő jóságodat hirdeti.
Kérünk, segíts minket,
hogy nyitott szívvel fogadjuk
a teremtés üzenetét,
amely az életről, halálról,
a szépségről
és atyai jóságodról szól hozzánk.
Segíts, hogy távol tartsunk magunktól
minden aggódást, szorongást,
minden félelmet,
mert Te vagy, aki kezedben tartod
ennek a világnak a sorsát,
amelyben Jézus Krisztus által
kibékült az ég és a föld.
Az ő élete, szenvedése, halála
és föltámadása által
fölragyog számunkra a fényesség,
hogy minden szenvedésen, nyomorúságon,
minden szerencsétlenségen és katasztrófán
úrrá tudunk lenni Ővele,
aki azért jött,
hogy életünk legyen.


 


Urunk, Jézus:
köszönjük,
hogy magadhoz hívsz minket.
Köszönjük,
hogy felviszel bennünket is
a hegyre,
hogy megláthassuk,
ki vagy:
hogy valóban Te vagy
a világ Világossága.
Felmenni a hegyre
mindig erőfeszítést kíván.
Segíts,
hogy bátran menjünk
a fölfelé vezető úton.
Segíts,
hogy el tudjuk viselni
az út fáradságait.
Add, hogy fölérve
felragyogjon számunkra is
a Te Istenséged tiszta világossága.
Adj bátorságot,
hogy tanúságot tehessünk:
nincs üdvösség senki másban,
egyedül Tebenned és Teáltalad,
aki mindannyiunk számára vagy
az út, az igazság és az élet.

   Korzenszky Richárd OSB
        A szerző felvételeivel

 

 

Korzenszky Richárd költészetét itt mutatjuk be

 

 

2019-08-31


 

Vissza a lap tetejére ⇧

Támogatóink

 

 

 

 

1%

 

 

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks