Zarándoklat Szent László tiszteletére

A vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör háromnapos zarándoklatot szervezett a Szent László év fő rendezvényére, Nagyváradra május 12–14. között.

 

A zarándokút első állomása Arad volt. A zarándokok megkoszorúzták az aradi vértanúknak állított emlékoszlopot. Útjukat Nagyszalonta felé folytatták, ahol a kétszáz éve született Arany János költőfejedelemre emlékeztek, megtekintve a város főterén álló Csonka toronyban elhelyezett kiállítást. A település Szent István-templomában szentmisén vettek részt, melyet lelki vezetőjük, Szakály József szabadkai plébános mutatott be. A szentmise után a vendégek meghívást kaptak a plébániára, ahol a helyiek felejthetetlen fogadtatásban részesítették őket.

Az út végcélja Nagyvárad volt, ott tartották a Szent László-év fő rendezvényét az egyházmegyében, amit a lovagkirály trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulójára szerveztek a Szűz Mária tiszteletére felszentelt székesegyházban. A KÉK-eseket jóleső érzéssel töltötte el az ünnepen részt vevők magas száma, akik lobogókkal, énekelve, hálaadó és könyörgő imával ajkukon, lelkipásztoraik kíséretében érkeztek Kárpátaljáról, Szlovákiából, Lengyelországból, Magyarországról és Erdélyből.

A szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt, koncelebrált Miguel Maury Buendía érsek, Románia pápai nunciusa, a romániai katolikus egyház főpásztorai, köztük Ioan Robu bíboros, bukaresti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, Majnek Antal munkácsi püspök és Orosch János nagyszombati érsek. Megjelentek a testvéregyházak képviselői is, valamint a romániai és a magyarországi közélet szereplői.

Nagyváradon különös tisztelet övezi Szent László királyt, aki 1077-ben lépett trónra. „Ő volt az egyházmegye megalapítója, itt, a várban volt sírhelye, mely az egész középkori Magyarország egyik legfontosabb szentélye volt. Tisztelték személyében a stabilizálót, Szent István művének kiteljesítőjét. Tisztelték benne már igen korán a csodatevőt. És tisztelték benne egyre inkább az évszázadok során a lovagkirályt, a legendák hősét, akinek alakjában sok régi emléket és ősi vonást ismert fel a magyar nép emlékezete. Ha ma felidézzük a lovagkirály alakját, számunkra is értékes üzenetet hordoz” – emelte ki Erdő Péter bíboros. Szent László az ország megszilárdítója volt, temetési helyén csodák történtek. A legenda szerint a sírjára vagy a fejereklyéjére tett eskünek perdöntő erőt tulajdonítottak. „Szent László a síron túl is győzelemre segítette az igazságot és pártját fogta a kiszolgáltatott embereknek” – emlékeztetett a főpásztor, majd hozzátette: „Tisztelete a történelem során újra és újra felvirágzott. A lovagi eszmék tökéletes megtestesítőjét is látták benne. Személyes bátorsága révén, győztes hadvezér volt. Szent István mellett László a másik nagy és szent király. Ha István méltóságos testtartással a távolba tekint, László magabiztos erővel tartja harci bárdját, mintegy készen arra, hogy megvédje a bölcsesség és az igazságosság művét minden veszélyben. Hite átjárta egész életét. Isten iránti szeretete mutatta meg neki a kiegyensúlyozott, a valóságban jól megalapozott, az emberséges és értékeket teremtő kormányzás feladatait. Vezetésére és gondviselésére ma is nagy szüksége van népünknek, minden népnek és az egész világnak.”

A zarándokokat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is köszöntötte a szentmise végén. Szent László a kereszténység, a magyarság és az európaiság egységének szimbóluma – mondta. Rámutatott: „Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk.” Úgy vélte, Szent László példakép, szentségének lényeges vonása, hogy magyar hős.

A szertartást követően Szent László nagyváradi és győri ereklyéjével körmenet indult a székesegyházból a vártemplomba, a lovagkirály temetkezési helyére, ahol elénekelték a Te Deumot. Az ünneplőket itt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte, emlékeztetve arra, hogy nagy szükségünk van ma is Szent László példájára és közbenjárására. „Érintse meg szívünket példája – a hit, az alázat, a hősiesség. Az alázat, hogy a királyi méltóságot szolgálatnak tekintette, a hit és az életszentség, hogy szentként tudta tisztelni azt, aki nagyapját, Vazult megvakíttatta. Ezek az erények tették őt a Nyugat oltalmazójává, és ezek segítették, hogy megőrizze országát. Legyen ma is példakép és közbenjáró számunkra. Ezért imádkozzunk” – buzdított.

A Szabó Károly elnök által vezetett KÉK tagjai Szent Lászlót köszöntő énekeket énekelve vettek búcsút Szent László városától és élményekkel gazdagon tértek haza a Délvidékre.

Szilágyi Edit
Vajdaság

 

 

 

 

 

Vissza a lap tetejére ⇧

Támogatóink

 

 

 

1%

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks