JEL újság

A jóság tettenérése

Zsirai László2011.06.12

A 70-es évek második felében Vasadi Péter gondozta verseimet és egyéb írásaimat az Új Ember szerkesztőségében. Egy alkalommal a szerkesztőségi szalonban hallgattam kézirataimmal kapcsolatos véleményét, tanácsait, amikor Pilinszky János köszönt ránk szolid, ám határozott egyéniségével a helyiségbe lépve.

 

Emlékeim között több van, ami csupán néhány pillanat alatt zajlott le, ám örök érvénnyel vésődött belém. Ezek közé tartozik az a néhány perc is, amit az Üllői úti Örökimádás-templom előtti járdán tölthettem az időközben boldoggá avatott, kalkuttai Teréz anya társaságában. Úgy érzem, a vonatkozások miatt illendő itt említenem mindkét személyiség nevét, mert kötődnek a költőnőhöz is.

H. Hadabás Ildikó éppen Pilinszky halálának évében, 1981-ben kezdte publikálni szépirodalmi alkotásait. (Meséket is írt a Kossuth-díjas költő meséinek hatására.) Elsősorban folyóiratokban találkozhatunk a neve alatt közölt verseivel, novelláival. Az aggodalom, a segíteni akarás előszeretetével választja témáinak zömét, ami Teréz anyához köti érzéseit és szándékát a létben. Sajátos hangulatú verseiben elsősorban a szegény emberek, a sorüldözöttek szociográfiáját rajzolja meg, s egyúttal a szeretet misszióját képviseli.

Mindennek eredetére a következőképpen utal vallomásában: „A dunántúli kisváros, ahol gyermekkoromban éltem, s ahol édesapám bencés diák volt, kitörölhetetlen mozaikokban bukkan föl írásaimban: templomaival, szegényeivel, hatalom által ellenőrzött életünkkel, nagy múltú egyházi iskoláival, egy-egy rebellis szellemű tanárával, zegzugos utcáit beharangozó néma tartásával.”

Kálvária-KÖVEK című verseskötete Bazsonyi Arany rajzaival jelent meg 2004-ben. Legutóbb Kinn a bárány, benn a farkas? címmel összegyűjtött elbeszéléseit készítette elő kiadásra. Művei kialakult költői személyiséget rejtenek, mondanivalójának realitása mögött sejtelmes sugallatok: a jóság tettenérésének pillanatai – hétköznapi nehéz helyzetekben.

Zsirai László

H. Hadabás Ildikó verseit itt olvashatják.

Jelen Idő

Jelen Idő

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

Háború és béke Keleten

Innen, a Fülöp-szigetekről az orosz–ukrán háború távoli konfliktusnak tűnik, ám közvetlen szomszédunk a fenyegetett Tajvan. A Dél-kínai-tengeren a mi országunkhoz tartozó zátonyokat foglalnak el kínai hajók, és lehalásszák az ottani vizeket. Kell-e ezt tűrni? Nem csorbul-e az igazság, nem az agresszort támogatjuk-e a békével?

Pepe és a király

Pepe nem hibátlan valaki. Nekem ő az igazi király. Mint minden ember, aki elkötelezetten és lelkiismeretesen végzi munkáját, uralva szakterületét.

Tájékozódni a világban

Hogyan lesz valaki az egyházatyák korának, illetve az egyház szociális tanításának, a XX. századi keresztény szociális mozgalmaknak egyaránt termékeny kutatója?
2016–2024 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!