JEL újság

Afrika kopogtat a szívünk kapuján

Szerdahelyi Csongor2023.02.16

Afrikában sohasem jártam. Most mégis kicsit jobban eligazodom errefelé is, köszönhető két jezsuitának. Egyikük Sajgó Szabolcs, aki tavaly kétszer is ellátogatott Mozambikba, és élményeiről alaposan kifaggattam, a másik jezsuita pedig a pápa, aki a minap a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Dél-Szudánban tett apostoli látogatást.

Mindhárom országról kiderült, hogy bár a természeti adottságai kiválóak, hatalmas problémákkal küzdenek. Ennek oka az elmaradottság, a gyarmati örökség, a törzsi viszálykodás, a korrupció, a természeti kincsek kiaknázásáért folytatott, gyakran külföldről támogatott gyilkos versengés. A három ország három európai ország gyarmata volt. Mozambik portugál, a Kongói Demokratikus Köztársaság belga, Dél-Szudán pedig brit fennhatóság alatt élte át nagyjából a XIX. század második felétől a XX. század közepéig tartó időszakot. Mindhárom országban jelen van a katolikus egyház, nem is akármilyen mértékben.

Mozambik harmincmilliós népességének harmada katolikus. Az országot évtizedekig sújtó, milliók halálát okozó polgárháborút részlegesen lezáró béketárgyalásokon a katolikus Szent Egyed közösség közvetített. Sajgó Szabolcs a helyi egyház vitalitását, a társadalmi igazságosság, az oktatás és az egészségügy terén végzett hatalmas munkáját emelte ki. Ferenc pápa 2019-ben látogatta meg az országot.

A mostani pápalátogatás első állomása a Kongói Demokratikus Köztársaság volt. Ez egy százmilliós nemzet, és a lakosság nagyjából fele, vagyis 50 millió katolikus. Afrika legnagyobb és a világ kilencedik legnépesebb helyi egyháza. Társadalmi presztízse óriási. A katolikus egyház tartja fenn az országban a legnagyobb oktatási és egészségügyi hálózatot. Az ásványkincsekben rendkívül gazdag államban a politikai viszonyok katasztrofálisak. A választások tisztaságát a szavazókörben az államtól független egyházi felügyelők is ellenőrzik, mert a lakosság csak akkor fogadja el az eredményeket, ha az egyház szavatolja a lebonyolítás tisztaságát.

Rengeteg a papi és szerzetesi hivatás, úgyhogy ma már szerte a nyugati világban és Afrika többi részén is lehet találkozni kongói papokkal, szerzetesekkel. Az Isteni Ige Társaság, vagyis a verbiták két kongói születésű tagja is immár vagy egy évtizede gazdagítja a magyar katolikus egyházat. Egyikük Albert atya, aki a Hernád menti cigányok lakta Köröm és még két szomszédos falu plébánosa, Ferenc pápa hazájában tett látogatását hatalmas örömmel fogadta. „A kongói nép nagyon várta a pápát. A tanítása, a beszédeiben érintett témák mind nagyon fontosak számunkra. S ennek lesz gyümölcse Kongóban! Bátorítást, lelkesedést adott nekünk, hogy mi is a nagy katolikus egyházhoz tartozunk.” A főváros repülőterén bemutatott pápai szentmisén több mint egymillióan vettek részt. Voltak olyanok, akik több száz kilométert gyalogoltak, hogy jelen lehessenek. Hatalmas volt a lelkesedés.

Dél-Szudán a világ legfiatalabb és talán legtöbb bajtól szenvedő állama. Csak egy adat: a lakosság nyolcvanöt százaléka ma is analfabéta. Egy népszavazás eredményeként 2011-ben nyerte el függetlenségét, kiszakadva Szudánból. A két ország határa valláshatár is. Szudán lakossága túlnyomórészt muszlim, míg Dél-Szudán népességének több mint fele keresztény, kisebbik fele pedig természeti, törzsi vallások követője. A fiatal állam azonban nehezen boldogul a függetlenséggel. Ahogy elnyerték a vágyva vágyott szabadságot, a törzsek egymásnak estek, rengeteg az áldozat, és sajnos többmilliónyian kellett, hogy elmeneküljenek szülőföldjükről az ország más részeibe vagy a szomszédos országokba. E rendkívül szegény országról az egyik, pápalátogatással foglalkozó tudósításban olvastam, hogy a háztartásokban több a kalasnyikov, mint a mosógép.

A szentatya látogatásának különlegessége, hogy ökumenikus zarándoklatnak nevezték. Ugyanis az egykori angol gyarmaton a kereszténység három ága terjedt el. A keresztények fele katolikus, a másik fele pedig anglikán, illetve presbiteriánus. Ezért a pápa kezdeményezésére az anglikán egyház feje, vagyis a canterbury érsek és a skót presbiteriánus egyház moderátora együtt találkoztak most a dél-szudáni hívekkel. A közös fellépésük azért rendkívüli jelentőségű, mert a rengeteg bajtól, törzsi viszálytól sújtott országban a különböző keresztény felekezetekhez tartozókat is igyekeznek bizonyos hatalomra törő erők egymásnak ugrasztani.

A mostani ökumenikus zarándoklatot megelőzően, 2019-ben Ferenc pápa és az anglikán egyház feje közösen meghívta a vatikáni Szent Márta-házba a dél-szudáni polgárháborúban egymással szemben álló csoportok és az ország vallási vezetőit ökumenikus lelkigyakorlatra. A meghívást elfogadta az államfő és a vele szemben álló erők vezetője is, és a találkozó felejthetetlen pillanata volt, amikor a megbékélésért könyörgő pápa a két politikus előtt letérdelt, és megcsókolta a lábukat.
Az ezer sebtől szenvedő Afrika fiatal országainak kiút találásához Ferenc pápa beszédei nagy segítséget adtak. Két gondolatát említem csupán. A véres törzsi viszályokkal kapcsolatban mondta: „A keresztény ember képes megtörni a személyes és törzsi bosszúhadjáratok spirálját. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a múltat, hanem hogy nem engedjük újra megtörténni.”

A fiatalokhoz szólva pedig (ezekben az országokban az átlag életkor húsz év körül van) így szólt: „Legyetek ti a társadalom átalakítói, a rosszat jóvá, a gyűlöletet szeretetté, a háborút békévé alakítók.”

Afrika kopogtat a szívünk kapuján. Nyissunk imáinkban és más módon is feléjük, mert egymásra vagyunk utalva. Testvérek vagyunk. Egy-egy pápalátogatás egyrészt a helyi egyházhoz, társadalomhoz szól, másrészt figyelemfelkeltő üzenet is a világ többi része felé. Ferenc pápa negyvenedik Olaszországon kívüli apostoli útja, amely két afrikai országba vezetett, mindannyiunk számára fontos lecke szolidaritásból és az egyház társadalmi tanításából. Beszédeit olvasni, átelmélkedni keresztény értelmiségiként kötelességünk.

Fotók forrása: Magyar Kurír

 

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

Az élet csodálója

A születése és életben maradása csoda. Egy sparhelt melege adta a létbiztonságát. Eszterhai Katalin úgy mesél az életről, a jóról, az igazról, a szeretetről, hogy olvasói szíve-lelke megtelik életörömmel.

Jégvirágos lírai mezőkön

Amikor a lehullott hó megtapad a faágakon, amikor az ablakokon jégvirágok nyílnak, amikor gyermekek vidám seregének szánkói siklanak a domboldalakon, persze, felmelegítő nyári verseket illene olvasni, ám a költészet a tél szépségeit is a magyar és a világirodalomba rejtette. Fagyos téli napokon ezekből szemezgetek lelki-szellemi csemegéket, hogy kapaszkodókat nyújtsanak a zordon időjárási övezetben.

Kötelék

Ha ezt a szót hallom, elsőnek a pozitív jelentése ugrik be. Nem a gúzsba kötés, hanem az egyént mint önálló entitást megerősítő valami, ami a teljes egyéni szabadságot jórészt megtartva tesz védettebbé, sőt társsá, és éppen ezért egyben felelőssé is.
2016–2024 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!