JEL újság

Áldozatok az Ecseri úti templomban

Mi történt?

Minden esztendőben megemlékezünk arról, hogy 1956. október 25-én magyar karhatalmi és szovjet katonai alakulatok tüzet nyitottak a Kossuth téren gyülekező, békés tüntetőkre. Az elmúlt évtizedekben a történészek, kutatók feltárták, mi zajlott a főváros szívében. Ám a forradalom eseményeinek megismerésében még mindig vannak fehér foltok.

1956. október 25-én ugyanis öten életüket vesztették Budapesten, a Külsőferencvárosi Szent Kereszt-templomban. Nemcsak az áldozatok halálának helye ismert, tudjuk a nevüket, életkorukat, foglalkozásukat, haláluk közvetlen okát. A legidősebb közülük 66 éves volt, a legfiatalabb még nem töltötte be a 22. életévét. A legidősebbet kivéve mindannyian munkások voltak. Közös bennük még, hogy mindannyian nők voltak, és mind az öten lövés következtében véreztek el.(1)

Mi történt pontosan 1956. október 25-én az Ecseri úti templomban? 

A 2013-ban kiadott A katolikus Budapest című könyv szűkszavúan csak ennyit közöl: „Az 1956-os harcok során súlyosan megsérült a tetőszerkezet és a főbejárat, az ablakok betörtek, megrongálódtak a szentély falképei és a templombelső is.” A Szent Kereszt Plébánia történetét bemutató fejezetből még azt is megtudhatjuk, hogy „az 1956-ban tönkrement három nagyméretű szentélyablak új üvegmozaik képeit” csak negyven évvel később állították helyre az eredeti tervek alapján.(2)

Kálmán József plébános szerint nincsenek feljegyzések az esetről, de a sekrestye ajtaja ma is őrzi a golyók nyomait.

Mi történt azon a bizonyos csütörtökön, 1956. október 25-én reggel az Ecseri úti templomban? Belelőttek a városba érkező orosz katonák? Forradalmárok menekültek a szent falak közé a karhatalmisták elől? Tudatosan irányított vagy egy eltévedt lövés oltotta ki öt ember életét? Máig nem tudjuk.

A Franciaországban élő Kocsándly Kuti Margit, aki gyerekként a környéken lakott, egy levelében így emlékezik vissza: „A Külsőferencvárosi Szent Kereszt templomba ágyúval lőttek be a szentmise alatt. Az áldoztató rácsnál akadt meg a golyó. Ha nem akadt volna meg, akkor a golyó egész az oltárig megy… A bejárati ajtón hatalmas lyuk keletkezett. Halottak is voltak, a bátyám ott volt ministráns akkor a szentmisén.” Ugyanígy emlékezik Budapesten élő barátnője, akivel gyerekként együtt jártak hittanra és szentmisére. Margit még hozzáteszi: „az a néni, aki ott elhunyt, ott lakott, ahol mi”.

Az öt halott emlékét nem őrzi emléktábla. Legalább ez a néhány sor emlékezzen Balogh Nándorné Farkas Máriára, Kulcsár Ilonára, Nagy Margitra, Szabó Erzsébetre és Szabó Rozáliára, akik reggeli áhítatukat végezve veszítették életüket. 

Nyugodjanak békében!

 

(1) A forradalom és szabadságharccal összefüggésben életüket vesztett személyek adatai (https://adoc.pub/a-forradalom-es-szabadsagharccal-sszefggesben-eletet-vesztet.html) – letölthető pdf.
(2) A katolikus Budapest. Szerk.: Beke Margit. Szent István Társulat, Budapest, 2013. II. kötet, 656. o.

 

 

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

A taxis meg az öregasszony

Későre járt. A naphosszi száguldozás után ugyancsak fáradt volt. Arra gondolt, hazamegy. Ám mielőtt elindult volna, a központból megcsörrent a szolgálati telefon.

Sztárpapok

Szociológusok szerint a „sztársztorik” túlmutatnak a filmeken és azt tükrözik, hogy a nemiség, a fiatalság, a politika és a divat miképpen formálják mindennapi kultúránkat. Ma már nemcsak filmsztárokról beszélünk, hanem sztárépítészekről, sőt sztárséfekről is. Alberoni találóan állapította meg, hogy a sztárok ugyan nem tartoznak az uralkodó elithez, de hatalmuk van felettünk fellépésük ereje által.

Szent „fertőzöttségben”

Üde színfoltja volt az őszelőnek, amikor K. Várnagy Márta kaposfüredi magángalériájában megnyílt Kling József szobrászművész Főhajtás a mesterek előtt című kiállítása. Mintegy két tucat kisplasztika állít emléket a művészelődöknek, akik szellemiségükkel örökre fogó tintaként írták be magukat a világ művészettörténetébe.
2016–2023 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!