JEL újság

Hungária szent hegye

Hungária szent hegye

Csodálatos tája Magyarországnak a Tapolcai-medence. Lekopott mészkőhegyek és szétterülő mocsaras rétek fölött a Balaton tükrére tekint le egy szinte teljesen szabályos csonka kúp, a Badacsony.
Deportált szavak

Deportált szavak

Korunknak anti-kultúrája kezdetben csak a szerinte méltatlanul szerzett érdemeket akarta eltörölni. De gyorsan eljutott oda, hogy mindent, amivel nem ért egyet, sőt személy szerint azt is, aki elég merész vele egyet-nem-érteni. Régi fogalmak egész sorát deportálta.
Salföldi lombok - pálos imák

Salföldi lombok - pálos imák

Megáll az ember a százados tölgyek alatt, és ilyen kölcseys tréfára mosolyodik. Odafönt pedig, a felhők között, mosolyog a kék ég, s a nyugovóra készülő júliusi Nap. A romtemplom azonban nem nyugovóra, de ünnepre készül: a 34. Magdolna-búcsú ünnepére.
Lovas íjász Bibliával
SzemleMolnár László Aurél • 2023.05.17

Lovas íjász Bibliával

Ez a könyvecske ebből a „kezdetből” kiindulva vezet bennünket egyre mélyebbre a Biblia titkaiba. Látszólag találomra ragad ki egy-egy történetet, hogy a történelmet és az ókor néprajzát is segítségül hívva kibontsa a szálakat a szentírási könyvek szövedékéből, s kalauzoljon el bennünket az emmauszi tanítványok ráébredéséhez.
Zarándoklat után

Zarándoklat után

Engem leginkább talán az ragadott meg, milyen emberi módon, s mégis milyen eltökélten törekedett korszerű lenni, napjainkba illeszkedni, egyúttal felmutatva és megőrizve vallásunk ősi, alapvető tanításait. „Ne féljetek!” – mondta legelső pápai szózatával. Hányszor ismétlődik ez a biztatás a Szentírásban, de zsigereinkbe mégis milyen mélyen és milyen korán beivódott a görcsös félelem!
Keresztutak Fayköd Máriával

Keresztutak Fayköd Máriával

Húsvét közeledtével induljunk el a keresztúton, egy kőbe faragott kálvárián. Melyiket válasszam? Budajenő? Magyarpolány? Ahol a fogaskerekű a Svábhegy legmeredekebb oldalában kapaszkodik fölfelé a hivalkodó villák között, lent a völgyben van Városkút. A 128-as busz végállomásánál az egyik ház tetejét kereszt díszíti. Ez a Boldogasszony-kápolna, ahol 1753-ban csoda történt.
Könyörgés a háború áldozataiért

Könyörgés a háború áldozataiért

Könyörülj a harcoló katonákon:
adj nekik lelkierőt és reményt
a békében és kibontakozásban.
Adj örök nyugodalmat az áldozatoknak,
és bocsásd meg bűneiket.
Ima a békéért

Ima a békéért

Vezesd újra otthonukba a menekülőket,
és a katonák fegyverét cseréld ekevasra,
mert írva vagyon:
Az Úr békével áldja meg népét.
Ima újév hajnalán

Ima újév hajnalán

Úgy kezdődött, hogy meghallottam a csöndet. Tudatom egyszerre rámozdult, mint a tavaszra készülő hóvirág. Pillám résnyire nyílt, és felsejlettek a bútorok körvonalai. Hanyatt fordultam és sóhajtottam. Új napra, új évre ébredtem, Istenem!
Születés és pusztulás párbeszéde

Születés és pusztulás párbeszéde

Az idei adventre nagyszerű lelki vezetőt adott nekünk a Gondviselés: a száz éve született Pilinszky Jánost. Ki lenne alkalmasabb, hogy szavakba öntse és megmutassa a fájdalommal vajúdó világ vívódását és reménységét, mint ez a csöndes szavú, szelíd költő, akinek cigarettát tartó hosszú ujja mindig fölfelé, a csillagok és az Úr trónusa felé mutat.
Keresztút magányosan

Keresztút magányosan

A faluvégi keresztnél imádsággal kezdtük a sétát, s reméltük, hogy megtaláljuk a célt, amiről az interneten kapott térképen kívül semmit sem tudtunk. Csak ez erdős domb gerincét láttuk, s nagyjából tudtuk az irányt.
A pápa és a nagysejk

A pápa és a nagysejk

Andreas Englisch német újságírónak különös élményben volt része 2000. év február 24-én. Akkor ő már évek óta dolgozott II. János Pál pápa közelében, mint német lapok tudósítója, s a pápát útjaira is rendszeresen elkísérte. Ez alkalommal a szentatya Egyiptomba látogatott.

Jelen Idő

Jelen Idő

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

Háború és béke Keleten

Innen, a Fülöp-szigetekről az orosz–ukrán háború távoli konfliktusnak tűnik, ám közvetlen szomszédunk a fenyegetett Tajvan. A Dél-kínai-tengeren a mi országunkhoz tartozó zátonyokat foglalnak el kínai hajók, és lehalásszák az ottani vizeket. Kell-e ezt tűrni? Nem csorbul-e az igazság, nem az agresszort támogatjuk-e a békével?

Pepe és a király

Pepe nem hibátlan valaki. Nekem ő az igazi király. Mint minden ember, aki elkötelezetten és lelkiismeretesen végzi munkáját, uralva szakterületét.

Tájékozódni a világban

Hogyan lesz valaki az egyházatyák korának, illetve az egyház szociális tanításának, a XX. századi keresztény szociális mozgalmaknak egyaránt termékeny kutatója?
2016–2024 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!