JEL újság

Új teremtmény Krisztusban (2)

Új teremtmény Krisztusban (2)

Johanna-Andrea nővér Nagy Szent Teréz Belső várkastély című művén keresztül a karmelita lelkiséget bemutató sorozatának utolsó része.
Új teremtmény Krisztusban

Új teremtmény Krisztusban

Hosszú és fáradságos az út idáig, de megéri belevágni, és a kegyelem erejében vállalni a küzdelmeket, hogy alkalmassá váljon az ember ennek a titoknak befogadására, amely olyan ajándék benne, amit csak ki kell bontania.
Aki az Úrral egyesül, egy Lélek ővele

Aki az Úrral egyesül, egy Lélek ővele

A belső vándorúton az ember megérkezik a benne lakozó Kedveshez, aki el nem lankadó türelemmel várja őt. Hívogatja, csalogatja, mint a szerelmes a kedvesét. „Jöjjön a kedvesem kertjébe, és élvezze pompás gyümölcseit!” (Én 5,1)
Fehér vértanúság

Fehér vértanúság

A szenvedés meghív arra, hogy lépjünk ki önmagunkból, és forduljunk szeretettel mások felé. Ez az egyik teendő a hatodik lelki lakásban. Ahelyett, hogy önmagunk körül forognánk saját fájdalmunkban elmerülve, meglátjuk Jézust a másikban.
Krisztus a belső ház

Krisztus a belső ház

Belső várkastélyunk ötödik lakásának nagy kegyelme: az egyesülő ima ajándéka, amely nem tart tovább fél óránál, de a lelket úgy megsebzi Krisztus szeretete, hogy ezután mindig vele akar lenni. Ahhoz, hogy ide elérjünk, „nagyon-nagyon sok kell, és sem a kicsiben, sem a nagyban nem szabad hanyagnak lennünk” (BV 5.1.3).
A harmadik lelki lakás

A harmadik lelki lakás

Ha kitartunk az első két lelki lakás küzdelmeiben, és rendszeresen adunk az időnkből Istennek, akkor erős alapot vetünk a jóban a kegyelem segítségével. Kerüljük a bűnre és a szétszórtságra vezető alkalmakat, tegyük a jót, időnket jól használjuk fel és rendezett lesz mind a házunk tája. Így beléptünk belső várkastélyunk harmadik lelki lakásába.
A lelkiismeret hangja

A lelkiismeret hangja

Egy barátságra időt kell szánni. A szeretet másik neve: idő. Mennyi időt szánunk szeretteinkre? Mennyi időt szánunk az Úrra? Benső barátságban élni Istennel, kötetlenül megosztani vele örömeinket, bánatainkat, hálát adni a kapott jókért és kérni az erőt a nehézségek elviseléséhez – mindez a párbeszéd része lehet. Ám ami ennél is több: befogadni szeretetét és viszont szeretni őt.
Bennünk van a Kincs

Bennünk van a Kincs

A várkastély legbelső lakásában a Teremtő lakik, aki Atya, Fiú, Szentlélek, és várja teremtményét, hogy tapasztalható módon egyesülhessen vele a szeretetben. Hosszú lelki folyamat, ameddig az ember rátalál a bensőjében lakozó Istenre. Ezt a folyamatot írja le Szent Teréz „A belső várkastély” című könyvében.
Mindent azért teremtett, hogy legyen...

Mindent azért teremtett, hogy legyen...

A sátor-lét jelzi, hogy most itt vagyunk, de bármikor sátrat kell bontanunk és tovább kell mennünk. A mi otthonunk a mennyben van, amely nem is olyan távoli valóság, mint ahogy esetleg gondolnánk.
A szív csöndessége

A szív csöndessége

A zaj „kultúrájában” élünk. Szól a rádió, a tévé, nézzük a DVD-ket egymás után, amikor egy kis szabad időnk van, és rossz értelemben megfeledkezünk magunkról. Szép lassan elfelejtünk gondolkodni is.
Bennünk a Lélek imádkozik

Bennünk a Lélek imádkozik

A Szentlélek imádkozik bennem, a bensőmben, amelyet Avilai Szent Teréz egy várkastélyhoz hasonlít, ahol sok lakás van, és a kastély legbensőbb részében lakik a Király, vagyis Isten. Hozzá kell eljutnom kalandos utakon, melyeket szívemben teszek, hogy földerítsem, hol lakik bennem az én Királyom és Istenem.
Minőségi idő Istennel

Minőségi idő Istennel

Mit jelent az ima Szent Teréznél? Személyes szeretetkapcsolatot a Szentháromság egy Istennel. Olyan mély barátságot, amelyben az imádkozó eljut az élő hitre, reményre és szeretetre, a kegyelem segítségével.

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

Az élet csodálója

A születése és életben maradása csoda. Egy sparhelt melege adta a létbiztonságát. Eszterhai Katalin úgy mesél az életről, a jóról, az igazról, a szeretetről, hogy olvasói szíve-lelke megtelik életörömmel.

Jégvirágos lírai mezőkön

Amikor a lehullott hó megtapad a faágakon, amikor az ablakokon jégvirágok nyílnak, amikor gyermekek vidám seregének szánkói siklanak a domboldalakon, persze, felmelegítő nyári verseket illene olvasni, ám a költészet a tél szépségeit is a magyar és a világirodalomba rejtette. Fagyos téli napokon ezekből szemezgetek lelki-szellemi csemegéket, hogy kapaszkodókat nyújtsanak a zordon időjárási övezetben.

Kötelék

Ha ezt a szót hallom, elsőnek a pozitív jelentése ugrik be. Nem a gúzsba kötés, hanem az egyént mint önálló entitást megerősítő valami, ami a teljes egyéni szabadságot jórészt megtartva tesz védettebbé, sőt társsá, és éppen ezért egyben felelőssé is.
2016–2024 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!