JEL újság

Elhunyt Vasadi Péter

Zsirai László2017.11.27.

Tavaly ünnepeltük 90. születésnapját a Magyar Írószövetségben, ahol örökös tag. Keresztény indíttatású költészetének magas minőségét már Rónay György megelőlegezte az 1971-ben kiadott,

 

A magunk kenyerén című antológiában publikált versei elé fogalmazott bevezetőjében: „… olyan lesz a hangja, mint senki másé. Rekedt, mély, nyugtalanító; vagy fényes és lobogó. S olyan látomásokat közöl, amilyeneket csak ő látott: ez a magányosan repülő.” Ugyancsak Rónay állapította meg Vasadiról, hogy nemzedéktelen költő.

A Nemzet Művésze címmel elismert, Kossuth- és József Attila-díjas irodalmár több műfajban alkotott nemeset, eszményit, példamutatóan értékelhetőt. 1951-ben szerzett német-magyar szakos tanári diplomát, bár filmrendező kívánt lenni, ám politikai okokból eltanácsolták a főiskoláról. 1956-ban a Konzerv- és Húsipari Szállítási Vállalat forradalmi munkástanácsában vállalt titkári feladatkört. Különböző munkahelyeket követően 1967-ben került sajtó és szépirodalmi területre, a Vigilia és az Új Ember munkatársaként dolgozott. Jelentés Babylonból című első verseskötete 1974-ben látott napvilágot, 2016-ban pedig az utolsó, a Csönd születik. Számos lírai, szépprózai és esszékötete jelent meg az olvasók tanulságos örömére.

A Dunatáj folyóirat 1984/4. számában ‒ a Szépirodalmi Könyvkiadónál akkor megjelent kötetét ismertetve ‒ a következőket írtam Róla: „Az erkölcsös ember lelkiismeretét, a jó lét kialakítására való általános törekvést sugallják gondolatai, amelyek nem mentesek a gyötrődéstől sem. Mostani könyvének címadó versét indítja úgy, hogy küldetést fogalmaz: »mésztejben forgatom falazáshoz / a homokot, így mártogatom / szavaimat a világba, hadd / álljanak össze darabjai // gyilkos éleik közét / létemmel kitöltöm«. Korunkban »olykor / két ócska villamos / között a sínt / egy űrhajó keresztezi«,  »és bár a rossz úgy hull a jóra / mint üveglapra a kő / körötte is kering a / párducfoltos idő«, kell minden műszer, amelyik pontosan jelzi veszély és  veszélytelenség határait. Vasadi Péter költői érzékenysége, mintha ilyennek bizonyulna. Szándékáról értesülünk a Számvetés-ből: »figyelmem mint a lámpa / kattintott éles fényeket / s derengett vak falon // lassúságom fölfalta az / időt; türelmem mint / a vaskosár arcomra / ráfeszült, ma már bőröm / benőtte; mérem magam / a nulla pontokon, rajtuk / csikordul a világ is«. A világban a helyét meghatározó és a helyeset kereső ember léte rokonszenves. Útján kudarcokkal és sikerekkel egyaránt találkozik. E típus körülményeit, szenvedéseit és boldogságát – személyes indulatokkal átszőve – tükrözi magas művészi szinten a Nem kő, se csillag szinte minden egyes darabja.”

E sorok írója negyven éven keresztüli lelkiismeretes mentorát, szakmai segítőjét gyászolja, akiben kiemelkedően szuverén egyéniséget, rendíthetetlenül jó lelkű, szívélyes művészembert ismerhetett. Vasadi Péter 2017. november 24-én, 91 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének. Emlékét és műveit kegyelettel őrizzük.

Zsirai László 

 

Védőbeszéd

Fáklyád nincs
tenyered üres
csak a sóvárgást hallod
csak a fák zuhanását

megmérsz, kiszabadítasz, lemetszel
szorongásod tájfunok magja
mégis – az éjszaka kőtömbje közé
építed a fény kapuboltozatát

Vasadi Péter

 

Jelen Idő

Jelen Idő

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

A semmiből érkezett nemzeti hős

A futball Európa-bajnokság június 14-én veszi kezdetét. A tornára kijutott magyar csapat Svájc ellen lép először pályára június 15-én. A magyar részvételt nagyban köszönhető Marco Rossi szövetségi kapitánynak, akiről nemrég egy kötet jelent meg.

A remény zarándokainak – még a jubileumi szentév előtt

A történet egy délközép-franciaországi meseszerű falucskában kezdődik. A kicsiny falu neve Saint-Simon, Aurillac város határától mintegy öt kilométerre. Ennek plébániája őrzi azt a magyar emlékhelyet, amely baráti kapcsot jelenthetne a magyar és a francia katolikusok között.

Három az egyben

Az általunk valóságos Istennek és valóságos embernek vallott Jézus Krisztus végső soron urunk, barátunk, testvérünk, örököstársunk, ítélő bíránk… Hogyan lehet ez mind igaz? Nem tudjuk, és mégis valljuk, hogy igaz.
2016–2024 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!