JEL újság

Huzsvár püspök és barátai

Szilágyi Edit2021.03.18

Nagybecskerek első püspökének nevével fémjelzett szervezet alakult a Keresztény Értelmiségi Kör, az Agapé Kiadó, a Mária Rádió és a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére Szabadkán.

 

A Huzsvár László Baráti Kör célja, hogy megőrizze és feldolgozza a néhai főpásztor szellemi hagyatékát és tárgyi emlékeit.

Huzsvár László 1931-ben született a Szeged melletti Horgoson. A zentai főgimnáziumban érettségizett, teológiai tanulmányait Zágrábban folytatta. Pappá szentelését (1957) követően bácskai településeken volt káplán, majd püspöki titkár és székesegyházi káplán lett Szabadkán. 1961-ben nevezték ki plébánosnak Verbászon.

Nevéhez fűződik az egyetlen magyar nyelvű, bácskai folyóirat, a Hitélet megjelentetése, amelynek 1963–89-ig főszerkesztője volt. Ugyancsak főszerkesztőként jegyezte az 1969-től megjelenő Katolikus Kincses Kalendáriumot. A kommunista időkben nagy bátorságról és leleményességről tett tanúságot, talán még élvezetet is jelentett számára az a csibészség, mellyel kicselezte a jugoszláv hatóságokat és Magyarországra is eljuttatta a katolikus sajtótermékeket. Minderről így emlékezik meg a vele készült interjúkötetben:

„[A lap] egyharmadát külföldi olvasóinkhoz juttattuk el Magyarországra, Felvidékre, Erdélybe, Németországba, Belgiumba, Svédországba, Egyesült Államokba, Kanadába – sőt Grönlandra, Izlandra, Dél-Amerikába és Ausztráliába. Egyszóval, amerre a munkát kereső bácskaiak és bánságiak eljutottak, mindenhol olvasni kívánták szűkebb pátriájuk híreit. Az előfizetés megoldásához leleményesnek kellett lenni. A nyugati országokból folyószámlánkra csordogáltak az összegek. Magyarországról és a vasfüggöny mögötti térségből ún. intenciós megoldások segítségével gyűjtöttük pénztárunkba az előfizetéseket. (…) Hét-nyolc éven át megoldásunk nagyszerűen működött a Kárpát-medencei szomszédok irányába. Azonban a magyarországi Egyházügyi Hivatal, élén Miklós Imrével ráébredt megoldásunk nyitjára és a vajdasági egyházügyi bizottságnál tiltakozott a Vajdaságból Magyarországra irányított vallási propaganda ellen. (…) a kommunista országok egyházügyi vezetői (…) hamarosan együttesen tiltakoztak a Jugoszláviából hozzájuk beáramló vallási propaganda ellen. (…) Elsőnek a vajdasági postaigazgatóság közölte szerkesztőségünkkel, hogy a Kárpát-medencei szomszédok irányába nem adhatunk fel egyházi jellegű postai küldeményt.

Mihez kezdtek ezután, mert a lap valahogy továbbra is bejutott Magyarországra?

– A megcímzett postaküldeményeket a szerb köztársasági postaigazgatóság területére vittük át feladásra. Elképzelésünk két hónapon át sikeresnek tűnt. Azonban hamarosan a belgrádi posta sem vállalta küldeményeinket.

Megkísérelte-e a szerkesztőség, hogy a horvátországi postán adja fel küldeményeiket?

– Igen, a megcímzett csomagokat a zágrábi jezsuitákhoz vagonáruként zsákokban átküldtük. Ott csomagjainkra a jezsuiták saját folyóiratuk feladó pecsétjét ütötték. Így fél évig eredménnyel továbbítottuk kiadványainkat Zágrábból. (…) Mikor Zágrábban is letiltották a postázását, elkezdtük Szlovénia területére, Berden József lendvai plébános címére küldeni vagonáruként a Hitéletet. Újabb fél éven át a lendvai plébánia bélyegzője rejtette kiadványainkat. A nyugati országok megrendelői címére továbbra is 5-600 példányt postáztunk.” (Sajtóapostolból apostolutód. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspökkel. Szent István Társulat, Budapest, 2013)

Az ősi Csanádi Egyházmegye 1920-ban elcsatolt területeinek a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került részén a Szentszék apostoli kormányzóságot hozott létre 1923-ban Nagybecskerek központtal. A területet II. János Pál pápa emelte egyházmegyei rangra 1986-ban, élére 1988-ban nevezte ki Huzsvár László újvidéki plébánost, aki az egyházmegye első püspökeként 2008-ig szolgálta a rábízottakat.

Átszervezte a püspökség esperesi kerületeit és véglegesítette a plébániák számát. Átszervezte a papi tanácsot, közzétette az egyházközségek szabályzatát. Neki köszönhetően templomok és lelkigyakorlatos házak épültek a többnemzetiségű területen. Előmozdította az egyházmegye lelki életét, képviselte a vajdasági magyarságot és őrizte a krisztusi lelkületet a horvát és német ajkú hívekben is.

Nemcsak pap volt és tanító, hanem remek szervező is. Munkásságával kivívta paptársai és a hívek tiszteletét. Számos missziós és lelkigyakorlatos napot szervezett, zarándoklatokat vezetett Ausztriába, Rómába, Görögországba.

A magyar vallási élet és a teológia oktatásának megújításáért Fraknói Vilmos-díjban részesült 2006-ban, sajtóapostoli tevékenységét pedig Táncsics Mihály-díjjal ismerték el 2012-ben. A vajdasági magyarság identitásának megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Sólyom László köztársasági elnöktől 2007-ben.

Nyugállományba vonulása után visszaköltözött szülőfalujába, ahol 2016. december 10-én hunyt el.

A Huzsvár László életével, lelkipásztori tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat, fotókat, kiadványokat a Keresztény Értelmiségi Kör gyűjti egybe, és tudományos tanácskozások, rendezvények, kiadványok, kiállítások révén kívánja bemutatni. A KÉK arra kéri a néhai püspök tisztelőit, hogy fotókkal, hanganyagokkal, videókkal segítsék a Huzsvár László Baráti Kör munkáját.

Szilágyi Edit

 

 

2021-03-18

 

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

A taxis meg az öregasszony

Későre járt. A naphosszi száguldozás után ugyancsak fáradt volt. Arra gondolt, hazamegy. Ám mielőtt elindult volna, a központból megcsörrent a szolgálati telefon.

Sztárpapok

Szociológusok szerint a „sztársztorik” túlmutatnak a filmeken és azt tükrözik, hogy a nemiség, a fiatalság, a politika és a divat miképpen formálják mindennapi kultúránkat. Ma már nemcsak filmsztárokról beszélünk, hanem sztárépítészekről, sőt sztárséfekről is. Alberoni találóan állapította meg, hogy a sztárok ugyan nem tartoznak az uralkodó elithez, de hatalmuk van felettünk fellépésük ereje által.

Szent „fertőzöttségben”

Üde színfoltja volt az őszelőnek, amikor K. Várnagy Márta kaposfüredi magángalériájában megnyílt Kling József szobrászművész Főhajtás a mesterek előtt című kiállítása. Mintegy két tucat kisplasztika állít emléket a művészelődöknek, akik szellemiségükkel örökre fogó tintaként írták be magukat a világ művészettörténetébe.
2016–2023 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!