Indul a Szent Tamás Akadémia

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége következő ötéves munkaprogramján dolgozott az elmúlt időben. A legutóbbi, szombathelyi küldöttgyűlésen elfogadtuk az akciótervvé érlelődött Ihletett cselekvés programot. Ezt az anyagot könyv formájában is megjelentettük. A programban hat prioritás szerepel, olyan területek, melyek elsőséget élveznek majd tevékenységünkben.

 

     Régóta neuralgikus pont a fiatalítás kérdése, melyre nem találtunk gyógyírt, sőt bizonyos tanácstalanság mutatkozott részünkről. Úgy tűnik azonban, hogy ezúttal megtaláltuk az egyik lehetséges jó választ a problémára. Az ihletettség a Szentlélek ajándéka (a hagyományos megfogalmazásban a „jámborság lelkének” neveztük). Hitem szerint a Szentlélek vezetése volt segítségünkre ezen a területen is.

     Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Dr. Körmendy Béla professzor úrnak, akit a Százak Tanácsában ismertem meg közelebbről, és akinek szívügye, hogy a következő nemzedék sajátos irányú képzése megvalósuljon. Ő szorgalmazta, hogy az első lépéseket a szervezés érdekében haladéktalanul tegyük meg, nem várva a szükséges emberi feltételek jelenlétére, hanem a gondviselőre bízva az ügyet, vágjunk a dolgok közepébe. Az ő kezdeményezése és nagylelkű adománya indította el az Aquinói Szent Tamás KÉSZ Akadémiát.

     Célkitűzésünk keresztény, nemzeti elkötelezettségű értelmiségi nemzedék képzése, melynek tagjai a maguk szakterületén kiválóan teljesítenek, de „kérlelhetetlen igényességgel” látnak, ítélnek és döntenek, felelősséget vállalva a közjóért is.

     Belőlük olyan közösséget kívánunk teremteni, amely maradandó: bárhová kerüljenek is a hallgatók életük folyamán, számon tartják és megkereshetik egymást. Tudásukat bármikor összerakhatják.

     Ennek érdekében elsősorban nem többlet tudásanyagot kívánunk közölni a találkozások alkalmával, hanem – amint a Bólyai Műhely tanára, Kőhalmi Ferenc mondta – „kérlelhetetlen igényességet” kialakítani a hallgatókban. Kőhalmi tanár úrnak külön köszönet a lelkes emberségéért, akitől rengeteget tanultam, s aki tapasztalatait készséggel osztotta meg velem. Élményszerű ismeretszerzés révén olyan látásmódot akarunk beléjük plántálni, amelynek segítségével az értelmiségiek mindenhez közelítenek, bármivel találkozzanak is az életben. Természetesen ezzel együtt a résztvevők egy munkamódszert is elsajátítanak, melyet használni tudnak, ha egy témában el kell mélyedniük. Kialakul bennük a felelősségtudat, az elkötelezettség (sőt elszánás), a közéletiség vállalása, azaz az évek folyamán hadra fogható ifjak sokasága kerülhet ki e műhelyből.

     A Teremtő nemcsak közösségi lénnyé formálta az embert a maga szentháromságos képére, hanem megismételhetetlen egyénné is. Ezért az akadémia a résztvevők egyéni kiteljesedését, boldogulását is szolgálja.

     Meghívást a hallgatók közé fedhetetlen családi háttérrel rendelkező, hívő, magyarságtudatukban erős, tehetséges, ambiciózus, különböző szakmájú egyetemista diákok kaphatnak. Egy-egy évfolyam maximum húszfős lehet. A kiválasztás megtiszteltetés. A résztvevőknek döntésre és elszánásra van szükségük, hogy jelenlétük folyamatos és munkájuk következetes legyen. Ma ugyanis olyan világot élünk, amikor mindig lehet más, fontosabbnak tűnő programot találnunk. Kívánatos továbbá, hogy minden tanévben újabb közösséget tudjunk indítani, így évről évre bővüljön az akadémia.

     Az oktatók a fentiekhez hasonló szellemiségű, fiatal, a tematikának megfelelő szakterületen dolgozó „pedagógusok”, témavezetők, akik szintén személyesen kiválasztott, hiteles példaképek. Közöttük szerepel történész, irodalmár, teológus, művészettörténész, közgazdász, zenetudós, kommunikációs szakember, levéltáros.

     A képzés időtartama négy szemeszter. Évente ez tíz alkalmat jelent szeptembertől decemberig, majd februártól júniusig, összesen tehát a két évben húsz alkalom.

     A találkozók szombatonként havi rendszerességgel zajlanak, melyek fölépítése a következőképpen alakul: délelőtt 9–13 óráig a tematika szerinti foglalkozás a témavezetővel, 13 órakor közös ebéd, majd 14 órától a személyes dolgozatok műhelymunkában történő földolgozása szaktanárral. A két alkalom közötti időszakra feladatokat kapnak a diákok, melyek elvégzése komoly elmélyülést kíván tőlük. Rá kell tehát szánniuk az időt és a fáradságot. Szerencsés, ha egy-egy évfolyam kis kötetben tudja megjelentetni dolgozatait.

     Mindezt kiegészítik múzeumlátogatások, túrák, táborok, tanulmányi kirándulások, filmek megtekintése és egyéb élménnyel gazdagító, közösségteremtő foglalkozások.

     Az Aquinói Szent Tamás Akadémia tematikáját tekintve nem a múltból indul ki, hanem a jelen kor problémáiból: általános érvényű kérdéseket felvetve körbejárja, hogy az egyes korok milyen válaszokat adtak ezekre a kérdésekre, s ma a jövő érdekében milyen tanúságokat vonhatunk le ezekből.

     Ennek megfelelően a következő témák kerülnek elő szemeszterenként:

     1. Isten: istenkeresés, szentek, szakralitás;
     2. Egyén és közösség: férfi és nő, társadalom;
     3. Kommunikáció: befolyásolás; meggyőzés; jelek, jelképek szerepe;
     4. Verseny és együttműködés: pénz és gazdaság, lokalitás és globalitás.

     További szándékunk, hogy az akadémia műhelyei megsokszorozódjanak. A vidéki helyi csoportokban, legalábbis a régióközpontokban létesüljön az ott élő diákokból és tanárokból hasonló közösség. Sőt a modellt fölkínáljuk a történelmi régiók magyarlakta területein is (például a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör vezetőinek bemutattuk már a programot). Ha ez megvalósul – Isten segítségével –, akkor jövőt formáló erővé válhat az új keresztény, nemzeti gondolkodású, értelmiségi generáció nemzetünk javára.

     Faladatunk még, hogy pályázati lehetőségeket, valamint szponzorokat találva biztosítsuk a szükséges anyagi fedezetet.

     Bízunk abban, hogy a KÉSZ-csoportokba ennek nyomán bekapcsolódnak a fiatalok, akik nemcsak a tagok sorát gyarapítják lendületes, új szemléletet hordozó jelenlétükkel, hanem a vezetőkét is. Velük megoldódhat több helyi csoportvezető gondja az utódlást illetően.

     A Gondviselő áldása kísérje kezdeményezésünket, amely a KÉSZ elkötelezettségét bizonyítja a fiatalok s a jövő érdekében.

Osztie Zoltán
a KÉSZ elnöke

 

Vissza a lap tetejére ⇧

Támogatóink

 

 

 

 

 

 

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks