JEL újság

Küldötteink tanácskozásáról

Galgóczy Gábor2013.12.25.

Az őszi Küldöttgyűlést a budafoki csoport segítségével rendeztük meg a Tomori Pál Főiskolán október 25–27. között. Az ott végzett munkáról Galgóczy Gábor elnökhelyettes számol be.

 

     A munkát péntek este kezdtük el. Osztie Zoltán elnök a KÉSZ elnöksége, Hervai István a budafoki csoport nevében köszöntötte a küldötteket és kísérőiket. Vendégként Schöpflin György, az Európai Parlament néppárti képviselője Az Európai Unió és Magyarország címmel tartott előadást. Ebben röviden ismertette az Európai Parlament (EP), az Európai Bizottság és az Európai Tanács működését, hatásköreit, a döntéshozás mechanizmusát. Elmondta, hogy hazánkat nem kimagasló számban érinti kötelezettségszegési eljárás, és azt, hogy ezeknek komoly jogkövetkezménye nincs. Az előadás nyomán feltett kérdéseinkre adott válaszban – többek között – egyetértett azzal a gondolattal, hogy hiba a zsidó–keresztény gyökerek megtagadása, valamint ígéretesnek mondta az uniós polgárok összefogásán alapuló kezdeményezési lehetőséget, amellyel napjainkban sok KÉSZ-tag élt az Egy közülünk aláírásgyűjtés során.

     A Küldöttgyűlés az érdemi munkát a szombat reggeli szentmise után kezdte meg. Meszlényi Rózsa, a Tomori Pál főiskola rektora, aki miután üdvözölte a meg jelenteket, nagy örömünkre a továbbiakban is velünk maradt.

     Az elnöki beszámolóban Zoltán atya nemcsak az elmúlt fél év fontosabb eseményeit foglalta össze, hanem kitért jövendő feladatainkra is:

     • a „hit éve” után a „remény éve” jön;

     • a KÉSZ-csoportok a következőkben foglalkozzanak hazánk Alaptörvényével is;

     • a helyi csoportoknak is legyenek médiafelelősei;

     • meg kell újítani a KÉSZ honlapját, többek között idegen nyelvű (köztük lengyel!) ismertetők is legyenek rajta olvashatók;

     • társadalmi jelenlétünk alapuljon az öntudaton, az önbecsülésen és a küldetéstudaton.

     Szólt egy kudarcról is: az Aquinói Szent Tamás Akadémia első csoportjának hallgatói létszáma a harmadik szemeszterre jelentősen megcsappant, és nem sikerült új csoportot indítani.

     Ezután az Alapszabály módosítását vitattuk meg. Erre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései miatt van szükség, amelyeknek 2014. második félévétől kezdve kell megfelelni. A módosított Alapszabály szerint a KÉSZ a jövőben két közhasznú feladatot mond magáénak: kulturális tevékenység és a kulturális örökség megóvása. Evange lizációs céljaink elérése érdekében még további területeken is munkálkodni kívánunk: szociális tevékenység és családsegítés; tudományos tevékenység; nevelés, oktatás, ismeretterjesztés; gyermek- és ifjúságvédelem; emberi és állampolgári jogok védelme; a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; a nemzetközi kapcsolatok erősítése.

     Szó esett a tagsági viszony és a tagdíjfizetési kötelezettség módozatairól is. E kérdéskörben a Küldöttgyűlés felkérte az Elnökséget, hogy a következő találkozóra a vitában elhangzottak figyelembe vételével készítse el javaslatát.

Országos programjaink 2014-ben

     • a 25 éves KÉSZ jubileumi emlékülése – az időpontról később dönt az elnökség;

     • kegyeleti emléktúra a délvidéki mészárlások több helyszínén március 21–23. között;

     • tavaszi küldöttgyűlés április 11–13., ennek megrendezését a százhalombattai KÉSZ-csoport vállalta;

     • engesztelő zarándoklat a hazáért október 11-én a délvidéki Doroszlóra;

     • őszi küldöttgyűlés Budapesten november 7–9. között.

     Ezután délvidéki társszervezetünk, a Keresztény Értelmiségi Kör jelenlévő képviselői számoltak be együttműködésünk eredményeiről. Ennek részletes ismertetése meghaladná e rövid beszámoló kereteit. Jövőre az imént említett két programban csúcsosodik ki a testvérszervezetek összefogása.

     Érintettük a médiaképzés szükségességét is. A közeljövőben gyakorlott médiaszakemberek fogják a KÉSZ munkatársait tíz–tizenkét fős csoportokban felkészíteni a megfelelő médiameg jelenésre.

Együttműködés a Mária Rádióval

     Szervezetünk elnöke havonta szerepel a Mária Rádió Hazafelé című műsorában. Új kezdeményezés, hogy a KÉSZ azon helyi csoportjai, amelyek leader kistelepüléseken működnek, az egyházközséggel együttműködve vegyenek részt a Mária Rádió helyi adásában. Öt helyi csoport érintett, ezek vezetői ismertették álláspontjukat. A küldöttgyűlés felhatalmazta az Elnökséget a Mária Rádióval történő tárgyalások folytatására.

     A küldöttgyűlés felhatalmazta az elnökséget arra is, hogy megbeszéléseket folytasson az Új Ember főszerkesztőjével annak érdekében, hogy a KÉSZ programjai megjelenhessenek az újság Mértékadó című mellékletében.

     Határozatot hoztunk a KÉSZ-díjak 2013. évi kitüntetettjeiről, s egyben módosítottuk az Alapszabály azon paszszusát, amely a díjak odaítélését szabályozza. A jövőben a díjazottakról – a tagság véleményének figyelembevételével – az elnökség dönt. A levezető elnök megkérte a jelenlévőket, hogy javaslataikat folyamatosan küldjék meg a KÉSZ-irodának. (Az idei kitüntetettekről külön cikkben olvashatnak.)

     A tanácskozást a helyi csoportok beszámolóival zártuk. Ez mindig a Küldöttgyűlés legtanulságosabb programpontja, de erre itt nem térhetünk ki, javasoljuk a KÉSZ honlapjának (www.keesz.hu) meglátogatását.

     A Borvárosban kitűnő ételekkel, italokkal, cigányzenével és néptánccal megrendezett banketten adtuk át a KÉSZ-díjakat. Lezsák Sándor közvetlensége és a Martinovics házaspár iránti szeretet általános megnyilvánulása bizonyította, hogy jól választottunk.

     A Küldöttgyűlés megrendezését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

Jelen Idő

Jelen Idő

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

Háború és béke Keleten

Innen, a Fülöp-szigetekről az orosz–ukrán háború távoli konfliktusnak tűnik, ám közvetlen szomszédunk a fenyegetett Tajvan. A Dél-kínai-tengeren a mi országunkhoz tartozó zátonyokat foglalnak el kínai hajók, és lehalásszák az ottani vizeket. Kell-e ezt tűrni? Nem csorbul-e az igazság, nem az agresszort támogatjuk-e a békével?

Pepe és a király

Pepe nem hibátlan valaki. Nekem ő az igazi király. Mint minden ember, aki elkötelezetten és lelkiismeretesen végzi munkáját, uralva szakterületét.

Tájékozódni a világban

Hogyan lesz valaki az egyházatyák korának, illetve az egyház szociális tanításának, a XX. századi keresztény szociális mozgalmaknak egyaránt termékeny kutatója?
2016–2024 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!