JEL újság

Nyelvtanulás a Fülöp-szigeteken

Lányi Béla SVD2021.07.14

„Az első három hónapban nem értettem semmit – emlékszik vissza egy Cebuba nősült amerikai. – Majd az első három évben azt gondoltam, hogy ez egy ázsiai Amerika. Csak utána jöttem rá, hogy ez igazából Ázsia, amerikai mázzal.” Valóban, a háromszázharminc év spanyol és negyvenöt év amerikai gyarmati uralom alatt begyakorolt alkalmazkodókészség nyomja rá bélyegét a nyelvek használatára és tanulására is a Fülöp-szigeteken. A hivatalos nyelvek, angol és a tagalog mellett sok helyi nyelvet használnak a helyiek. Az idegen nyelvek tanulása azonban nehézségekbe ütközik.

Az angol és a tagalog a hivatalos

A Fülöp-szigetek nyelvi egyvelegében az angol az iskolák fő nyelve ma is, bár az első osztályokban a helyi nyelvet alkalmazzák a kisgyerekek beilleszkedésének megkönnyítésére. Ugyan felnéznek a Fülöp-szigetekiek az amerikaiakra, nyelvüket mégsem szeretik. Nem lelik örömüket az angol nyelv szépségeiben, árnyalataiban, multikulturális hátterének felfedezésében. Hiszen az angol nyelv „hivatalos közeg” – és a legtöbb filippínó így is tekint rá. Egy arrogáns társadalmi elit magamutogatásának eszköze: az „ő nyelvük”. Amivel szemben pedig ott áll a „mi”, az összetartó társadalmi többség, akik a helyi nyelvet szeretik. Nagyon érdekes látni ezt a Fülöp-szigeteki fiatalok szociálismédia-oldalain, ahol egyáltalán nem az erőltetett angolság, hanem inkább a helyi nyelv fordulatainak élvezete tapasztalható. Az angol szavak inkább csak technikai eszközökre utalnak, vagy külföldi dolgokat idéznek. A tagalog, a másik hivatalos nyelvünk minden iskolában jelen van, ha sokszor csak nyelvi tárgy formájában is. Sokan keverik beszédükben a két nyelvet: ezt nevezzük „taglish”-nek.

A cebui nyelv

Cebui helyi nyelvünk nagyon is rászorul az angolra, bár a becslések szerint 25 millió beszélőjével elterjedtebb, mint a magyar. Különböző szigeteken beszélik, tehát a beszélő nagyobb utazásokat tehet meg kizárólag e nyelv használatával. De ezen a nyelven nem lehet semmilyen bizonyítványt szerezni, még általános iskolait sem. Hiszen az első két osztály után mindenki angolul tanul. Legalábbis formálisan, a külsőségekben. Előny-e ez? Szerintem nem, mert megkérdőjelezi a politikai eszközökkel erőltetett Fülöp-szigeteki nemzeti önazonosságot az, hogy a helyi nyelvek egyikén sem lehet tanulmányokat folytatni. Én már elég jól beszélem a cebui nyelvet, de nincs nyelvvizsga, nem próbálhatom ki a tudásomat. Nem lehet a helyi nyelveken bevásárolni sem, hiszen az üzletekben, az árukon minden felirat kizárólag angolul van. (Kivétel ez alól a kis szatócsboltokat, ahol a helyi nyelven kérhetjük az árut.) Nem lehet helyi nyelven hivatalos dokumentumokat sem intézni. Az angol tehát sokak számára „szükséges rossz”, ami kiegészíti a modern szókincset nélkülöző szeretett anyanyelv hiányosságait.

Rugalmas nyelvhasználat

A cebui nyelv, az itteni gondolkodáshoz hasonlóan, szinkretista. Befogadó. Különböző nyelvekből tevődik össze: a maláj (vagyis a Malajziában és Indonéziában beszélt hivatalos nyelvek családjához tartozó nyelv) mellett angol és spanyol elemek találhatóak benne. És itt nemcsak egy-egy szó elfelejtett nyelvi hátteréről van szó, hanem ugyanannak a szónak különböző változatairól, amelyeknek mindegyikét tudni kell, és azt is, hogy milyen helyzetben alkalmazandóak. Például a „húsz” szónak három változata használatos, a helyzettől függően. „Kawhaan” a maláj szó: ezt akkor használják, ha embercsoportok beosztásáról van szó. „Baynte” a spanyol eredetű kifejezés, amelyet a boltban, vásárláskor használunk, ha például húsz peso-t kell fizetni, vagy húsz darabot kérünk valamiből. A „twenty”, az angol kifejezés is gyakori, ha hivatalos ügyben járunk el vagy iskolai feladatoknál. Cebuiul tanulni azt jelenti, hogy a nyelv állandóan és gyorsan változó, kötetlen életét sajátítjuk el – nem pedig szótárak és nyelvkönyvek hitelesített nyelvtanát.

Nyelvtehetség – vagy mégsem?

Egyszerű, tanulatlan emberek, a szigetek mélyén élő törzsek tagjai három-négy nyelvet beszélnek és értenek. A saját törzsi nyelv mellett a helyi nagyobb nyelvet (például a cebuit) használják a partmenti területek piacain való kereskedéshez. Tagalogul a tévében látható szappanoperák miatt tudnak, az angolra pedig a bolt és az önkormányzat miatt van szükség. A nyelvek sokféleségének elfogadása a túlélés feltétele. A külföldiek, főleg a köztudottan rossz nyelvtanuló amerikaiak csodálják a Fülöp-szigetekiek „nyelvtehetségét”. Ám, ha jobban megvizsgáljuk a dolgot, látható hogy a filippínók használat közben sajátítják el ezeket a nyelveket. Ha könyvből vagy internetről kell megtanulniuk egyet, melynek beszélőivel nem élnek egy közösségben, nehézségekbe ütköznek. Sokszor tapasztaltam, hogy a sok helyi nyelvet kiválóan használó Fülöp-szigeteki emberek mennyire könnyen feladják a nyelvek tanulását. „Nincs nyelvtehetségem” – mondogatják. – Tanuljon meg a kínai vagy a francia angolul!”

Az idegennyelv-oktatás gondjai

Az angol hivatalos használata miatt a Fülöp-szigeteken nincs szükség nyelvvizsgára az egyetemi végzettséghez. Ha mégis „idegen” nyelvet kellene tanulni, akkor azoknak az országoknak a nyelvét választják, ahol jó a kereset, de a helybeliek keveset tudnak angolul: Korea, Japán és Kína. A nagy európai nyelvek iránti érdeklődés alacsony, hiszen a Fülöp-szigeteki gondolkodásmód szerint ott úgyis sokan tudnak angolul. Az egyetemek nyelvoktatása általában kimerül az angol szaknyelv oktatásában. Bizonyos karokon oktatnak idegen nyelveket, amelyekből bizonyos óraszámot és a tantárgyhoz tartozó vizsgákat kell teljesíteni. Sok diák azonban az előírt négy félévet nem ugyanannak a nyelvnek az alaposabb megtanulására szánja, hanem négy különböző nyelvből kezd el egy-egy félévet. Emögött az a felfogás áll, hogy jobb több nyelvet alapfokon ismerni, mint egyet alaposan. Hiszen a többit, a meg nem tanult szófordulatokat, majd kreatívan hozzáteszik...

Külföldi továbbtanulás

Vannak azonban országok, melyek megkövetelik az ott tanulni szándékozóktól az ottani nyelv ismeretét, és a helyi nyelvükön oktatják a külföldieket is. Például a Japánba küldött mesteriskolás és doktori iskolás diákjaink számára a legtöbb oktatási ajánlat japánul volt – a japán kultúra terjesztése végett. Csak egy-két szakterületet biztosítottak angolul. Bizonyos európai országok is ragaszkodnak a saját nyelvükhöz. Például a Bécsi Műszaki Egyetem mesterképzésére induló cebui hallgatónknak négy német nyelvű mellett csak egy angol nyelvű képzést ajánlottak fel. Jellemző, hogy ő inkább vállalta a számára kevésbé vonzó angol nyelvű szakirányt, csak hogy ne kelljen németül tanulnia. Pedig az egyetem felajánlott egy németnyelv-tanfolyamot is.

Nyelvvizsga?

A bécsi egyetemnek nem volt elegendő az, hogy a Fülöp-szigeteken angol az egyetemi tannyelv, a pályázótól kérték a minősített angolnyelv-vizsgát. Ezt a Fülöp-szigeteken magán intézetekben lehet letenni. Én magam is találkoztam a bécsi tárgyfelelőssel. Amikor mondtam neki, hogy mi angol nyelvű ország vagyunk, csak fölényesen mosolygott, hogy „majd meglátjuk, milyen a fiatalember angolsága”. Valóban: bár a Fülöp-szigetekiek általában jól tudnak angolul, a nyelvi sokféleségből és felfogásból adódó spontaneitás a formális nyelvtudáshoz szokott európai számára kérdőjelek egész sorát veti fel. A rugalmas nyelvhasználatot Európában pontatlanságként értékelik, és kétségbe vonják a nyelvtudást. Pedig – különösen műszaki területen – ennek alig lenne negatív hatása az ismeretszerzésre – egészen a disszertáció megírásáig, ahol a nyelvi finomságok már nagy szerepet játszanak. Állami nyelvvizsga ugyan nincs a Fülöp-szigeteken, mégis a nagyobb nyelvek anyaországai biztosítják, hogy le lehessen tenni a nemzetközi nyelvvizsgát. Például a Goethe Intézetben, ahol fel is készítik az érdeklődőket. Ezek az intézetek jó lehetőséget nyújtanak azoknak, akik külföldön szeretnének dolgozni, vagy tanulni.

Lányi Béla
verbita misszióstestvér

 

 

 

 

2021-07-14

 

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

A taxis meg az öregasszony

Későre járt. A naphosszi száguldozás után ugyancsak fáradt volt. Arra gondolt, hazamegy. Ám mielőtt elindult volna, a központból megcsörrent a szolgálati telefon.

Sztárpapok

Szociológusok szerint a „sztársztorik” túlmutatnak a filmeken és azt tükrözik, hogy a nemiség, a fiatalság, a politika és a divat miképpen formálják mindennapi kultúránkat. Ma már nemcsak filmsztárokról beszélünk, hanem sztárépítészekről, sőt sztárséfekről is. Alberoni találóan állapította meg, hogy a sztárok ugyan nem tartoznak az uralkodó elithez, de hatalmuk van felettünk fellépésük ereje által.

Szent „fertőzöttségben”

Üde színfoltja volt az őszelőnek, amikor K. Várnagy Márta kaposfüredi magángalériájában megnyílt Kling József szobrászművész Főhajtás a mesterek előtt című kiállítása. Mintegy két tucat kisplasztika állít emléket a művészelődöknek, akik szellemiségükkel örökre fogó tintaként írták be magukat a világ művészettörténetébe.
2016–2023 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!