JEL újság

A modern kori igricek atyja
Csatári Bence • 2023.01.24

A modern kori igricek atyja

Nem lehetett sehová besorolni, beskatulyázni műfajilag, külön „intézmény” volt. Saját, maga teremtette stílusában egy szál gitárral hódította meg a zenehallgatás mellett gondolkodni is vágyókat, azokat, akik a kádári összekacsintás mellett valami teljesen másra vágytak: őszinteségre, egyenes beszédre.
A hit hullámverése
Rubovszky Rita • 2023.01.22

A hit hullámverése

Mi tette éppen a Kölcsey-verset nemzeti jelképversünkké? Önazonosságunk, együvé tartozásunk, közösségtudatunk legfőbb tárgyiasulásává? Miért ez a vers választódott ki? És miért tudtak rárakódni azok a jelentésrétegek, amelyek ma is képesek hatni?
A por hull csak belé
Valaczka András • 2023.01.20

A por hull csak belé

Madách Imre irodalmi művet írt, s bár a végső válaszokat keresi – vezet-e valahová az emberi történelem; van-e értelme az életnek; együtt lehet-e élnünk bűneinkkel és újra meg újra megismételt hibáinkkal – nem engedett a filozófia csábításának, hanem képekben és történésekben fogalmazza meg a dilemmáit.
A pálos rend alapítója a történeti irodalom tükrében
P. Hesz Attila • 2022.12.30

A pálos rend alapítója a történeti irodalom tükrében

Boldog Özséb és a pálos rend történetéről jelentős számú tanulmány látott napvilágot. Többféle megközelítésben tárgyalták a rend kezdeti történetének lehetséges vonásait. Az elemzések kikerülhetetlen tárgya a Gyöngyösi Gergely által összeállított Vitae fratrum című kézirat és a benne foglaltak valóságtartalmának vizsgálata.
Xaveri Szent Ferenc imájáról

Xaveri Szent Ferenc imájáról

Xavéri Szent Ferenc (1506–1552), jezsuita szerzetest a rendalapító Loyolai Szent Ignáccal együtt 1622-ben, 400 éve avatták szentté. A legtöbb európai egyetem bölcsészeti karának (így a nagyszombati, majd pesti egyetemének is) ő volt a védőszentje. Keleten (főleg India, Kína területén) evangelizált. Ünnepnapját december 3-án tartjuk.
In memoriam Gárdonyi Géza
Hubert Ildikó • 2022.10.30

In memoriam Gárdonyi Géza

Gárdonyi talán kevésbé ismert, de annál szerethetőbb könyvének bemutatásával emlékezünk iskolás éveink kedves szerzőjére, halálának századik évfordulóján.
A ferencesek szolgálata a középkori és újkori járványok idején
Varga Kapisztrán OFM • 2022.09.04

A ferencesek szolgálata a középkori és újkori járványok idején

Bár a ferences rend nem betegápoló rend, tagjait mégis ott találjuk azok között, akik a középkori vagy az újkori járványok idején a betegek testi-lelki szolgálatába álltak. Most arra a kérdésre keressük a választ, honnét is ered ez a magatartásuk, és milyen konkrét példákat látunk a történelem folyamán erre.
Zengő igehirdetés
Kamp Salamon • 2022.06.12

Zengő igehirdetés

„Johann Sebastian Bach evangéliumi művész volt” – írja Pilinszky János. Nincs még egy alkotó, aki úgy közelítette volna meg e fogalmat, mint ő. Ez alkalomból talán hasznos, ha Bach egyetemes hatásának legmélyebb tényezőjét igyekszünk a magunk részéről mi is megfogalmazni.
Erdély XX. századi történetének egyik legnagyobbja
Vencser László • 2022.05.06

Erdély XX. századi történetének egyik legnagyobbja

Jakab Antal a gyulafehérvári (erdélyi) egyházmegye korszakot meghatározó nagy püspöke volt, kiváló főpap, akit méltán illet hely a huszadik század két nagy főpásztora, Gróf Mailáth Gusztáv Károly és Isten Szolgája Márton Áron mellett.
Száz év távlatából
Reisner Ferenc • 2022.04.01

Száz év távlatából

Áldozatos élete végén egészen méltó volt az utolsó szó: „Fölajánlom életemet váltságul népemért”.
A 800 éves Aranybulla és társadalmi hatásai
Petrasovszky Anna • 2022.03.12

A 800 éves Aranybulla és társadalmi hatásai

Az általános elégedetlenség által kiváltott társadalmi mozgalom 1222-ben az ún. Aranybulla törvénycikkeinek kiadását kényszerítette ki a királytól. Ez volt az első eset a magyar alkotmánytörténetben, amikor olyan jogokat lehetett a királlyal törvénybe iktattatni, amelyek a magánkiváltságokon túllépve az egész közösség érdekében születtek.
Születés és pusztulás párbeszéde

Születés és pusztulás párbeszéde

Az idei adventre nagyszerű lelki vezetőt adott nekünk a Gondviselés: a száz éve született Pilinszky Jánost. Ki lenne alkalmasabb, hogy szavakba öntse és megmutassa a fájdalommal vajúdó világ vívódását és reménységét, mint ez a csöndes szavú, szelíd költő, akinek cigarettát tartó hosszú ujja mindig fölfelé, a csillagok és az Úr trónusa felé mutat.

Keresés

Rovat szerint

Szerző szerint

Évszám szerint

Legfrissebb

A jel új ruhája

Nyolc évvel a jelujsag.hu elindulását követően lapunk új külsővel jelentkezik. Oldalunkon megtalálják az elmúlt tizenkét év teljes tartalmát, több mint 1300 cikket csaknem 250 szerző tollából.

Keresztút

Van-e félelmesebb és fájdalmasabb metaforája az emberlétnek, mint Krisztus keresztje? Aligha, mivel a kereszt magába sűríti mindazt, ami a test és a lélek számára elviselhetetlen teher, kimondhatatlan kín és keserűség.

Üldözési Mária

Doktor Rozsomák Rezsőné született Lopakodó Mária magányos özvegy minden esetben lassította és halkította lépteit munkahelye folyosóin, amikor beszédfoszlányok szálltak füleibe. Leparkolt a kiszemelt, inkább kifülelt iroda ajtaja előtt. Onnan fürkészte, hogy mit beszélhetnek róla. Rempülik-e? Dicsérik-e? Egyáltalán, mi derül ki saját magáról munkatársai szavainak képletes tükrében…
2016–2023 © jelujsag.hu • Minden jog fenntartva!