Tanulmányok

Széljegyzetek a Himnusz zeneszerzőjének életrajzához

Nemzeti imánk, a Himnusz dallama 175 éves. A szerző, Erkel Ferenc életrajzait tanulmányozva feltűnik, hogy világnézetével kapcsolatban csak elszórtan kapunk, nem egyszer homályos adatokat.

A hit közéleti dimenziója

Életem első fele a létező szocializmus idejére esett, amikor a vallás elsorvasztása, a templom falai közé történő visszaszorítása volt a cél. Fel sem merült, hogy keresztény hitemnek, ill. a hitnek általában közvetlen hatása lehet a közéletre.

Börtönben született a Fogolykiváltó Boldogasszony miséje

Érdemes lenne áttekinteni, hogy a politikai perek áldozatai milyen szellemi alkotásokat hoztak létre börtöneikben – nem ritkán a legbrutálisabb kínzások közepette. Páter Tamás Alajos[1] szomorú emléke egy éjszakai kihallgatás. Miközben azt kiabálták fülébe, hogy „Minden ellenállás hiábavaló! Maestro, győzünk! Felettetek és az egész világ felett is!”, neki egy dallam „billentyűzött” a fejében, s mire visszatért cellájába, készen volt a „Világbörtön imája”.

Elfelejtett vértanúink

A tizenhárom aradi vértanún kívül még mintegy százhúsz mártírja volt a magyar szabadságharcnak, akik közül majdnem mindenkit név szerint ismerünk. Közülük most négy olyan katonatisztről emlékezünk meg, akik szintén az aradi vértanúk közé számítanak, de nevüket, tetteiket általában kevéssé ismerjük és idézzük október 6-án.

A negyedszázados Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye gyökerei

II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt, 1993 pünkösd vasárnapján kelt Hungarorum gens kezdetű bullájával két új egyházmegyét alapított hazánkban: a kaposvárit és a debrecen-nyíregyházit.

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks